11. marts 2024

Nu skal bælgfrugters sundhedsfremmende egenskaber udforskes

Planteproteiner

Et nyt forskningsprojekt med Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet i spidsen skal undersøge bælgfrugters immunregulerende potentiale, specielt med henblik på at forebygge tarmsygdomme.

Ærter på bord
Immune SEEDstem kommer til at teste flere forskellige bælgfruger, bl.a. lupin, ært og hestebønner for deres indhld af trypsininhibtorer

Det er svært at overdrive bælgfrugters potentiale som fødevare. De er næringsrige, miljøvenlige og klimavenlige. Og samtidig tyder forskning på, at udvalgte proteiner i bælgfrugterne kan have en anti-inflammatorisk effekt i fordøjelsessystemet, som kan være et vigtigt middel imod en række tarmsygdomme, som ellers er i fremgang globalt.

Netop bælgfrugternes immunregulerende effekter skal det nye projekt, Immune SEEDstem, undersøge med Iben Lykke Petersen, lektor på Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD), i spidsen.

”Først skal vi se, om den forskning der har vist en sundhedsfremmende effekt i bælgfrugter, holder stik. Derfra skal vi udvikle nye måder, hvor vi bedst muligt udnytter de proteiner i bælgfrugterne, som forhåbentlig viser sig sundhedsfremmende. Det er blandt andet forstadier til tarmkræft, som det potentielt kan forebygge, så det er altså nogle ret store sundhedsproblemer, hvor de her bælgfrugter muligvis har potentiale,” siger Iben Lykke Petersen.

Projektet er blevet tildelt knap 7 millioner kroner af Plant2Food, og er et partnerskab mellem to institutter på Københavns Universitet og Wageningen University & Research i Holland, samt virksomhederne SEGES Innovation, Bioptimate og Contempehrary. Projektet kommer til at køre fra den 1. marts 2024 og frem til den 31. august 2027.

Mad som medicin

Det er de såkaldte trypsininhibitorer, der findes i bælgfrugterne, som projektet skal undersøge det sundhedsfremmende potentiale af. De findes i mange fødevarer, såsom hvede, men specielt bælgfrugter har en høj koncentration af dem.

Deres sundhedsfremmende effekt bliver først testet ’in vitro’ – i et laboratorie-fordøjelsessystem. Her vil forskerne både undersøge, hvad der sker med trypsininhibitorerne på rejsen gennem mave-tarmsystemet, samt de forskellige interaktioner, som trypsininhibitorerne har på systemet i de forskellige stadier af fordøjelsen.

”Det er særligt spændende at se, hvad der sker, når de når slutningen af tyndtarmen. Det er nemlig her, der er indikationer på, at de har en hæmmende effekt på visse stoffer, som er kendt for at bidrage til at give forstadier af kræft i tarmen. Hvis det er sådan, så bliver det rigtigt spændende, for så kan bælgfrugterne potentielt, foruden alle de andre gode omtaler, få anmærkningen at man bør spise bælgfrugter for at booste sit helbred mod kræft,” fortæller Iben Lykke Petersen.

Mangefacetteret undersøgelse af bælgfrugter

Projektet skal teste flere forskellige bælgfrugter, bl.a. lupin, ært og hestebønner for deres indhold af trypsininhibitorer. Desuden skal det karakterisere hvilke forskellige typer af disse inhibitorer der findes i de udvalgte bælgfrugter.

”Forskning tyder på, at det er en specifik inhibitor, der primært er ansvarlig for de mulige sundhedsfremmende effekter, så det er vigtigt at undersøge. Derudover skal vi f.eks. forsøge med fermentering af bælgfrugterne, da der er resultater, som peger på, at fermentering er med til at fremme den anti-inflammatoriske effekt i tarmen,” siger Iben Lykke Pedersen.

Ikke nok med det, men projektet vil også undersøge hvordan eksempelvis dyrkningsforhold som jordtype, nedbør m.m. påvirker niveauet af trypsininhibitorer både fra år til år samt hvordan de varierer mellem forskellige sorter af bælgfrugterne.

Kontakt

Iben Lykke Petersen
Lektor, Institut for Fødevarevidenskab
ilp@food.ku.dk

Thomas Sten Pedersen,
Kommunikationsmedarbejder, Institut for Fødevarevidenskab
thomas.pedersen@food.ku.dk

Emner