17. marts 2023

Ny forskning vil koble havmølle-energi- og fødevareproduktion i ”multi-use-platform” ved Møn

Samproduktion af mad og energi

Et nyt forskningsprojekt WIN@sea skal bl.a. undersøge, om det er muligt at kombinere produktionen af strøm fra en havvindmøllepark med produktion af alger og muslinger, der skal dyrkes i parken – en såkaldt multi-use-platform. KU FOOD skal beregne, hvor bæredygtig multi-use-platformen er.

WIN@sea
Foto: Lene Hundborg Koss

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem en række partnere fra universiteter og virksomheder (se boksen), der går sammen om at lave en model for, hvordan man kombinerer havvindmøller, tang- og muslingeproduktion og miljøovervågning i ét og samme havområde.

Fra Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) deltager professor Marianne Thomsen, der leder en forskningsgruppe, som beskæftiger sig med design af bæredygtige fødevareproduktionssystemer. 

 

”Vores opgave i projektet er bl.a. at udvikle en model, der kan måle, hvilken værdi multi-use-platformen kan skabe for samfundet, herunder finde ud af, hvilken rolle tang- og muslingeproduktion kan spille i overgangen til mere klimavenlige fødevarer,” siger Marianne Thomsen.

Projektet har potentiale til at levere blå biomasse ved samdyrkning af blåmuslinger, sukkertang, søsalat og søl forankret i havvindmølleparken.

”Den blå biomasse kan bruges til fødevarer, men også til foder til akvakultur samt som foder-supplement til kvægproduktion. Samtidig ved vi, at dyrkning af blå biomasse fungerer som et instrument til fangst af udledningsgasser, herunder CO2, og i det hele taget kan bidrage med en regenerativ, cirkulær økonomi til gavn for et grønnere samfund. Spørgsmålet er så i hvor høj grad – og det skal vi opstille nogle modeller for at beregne,” siger Marianne Thomsen. 

En anden vigtig opgave er at finde ud af, hvordan multi-use-platformen påvirker biodiversiteten i havet.

Det samlede budget for projektet er 18,5 millioner kroner, som kommer fra Velux Fonden, Aage V. Jensen Naturfond samt fra EU via Lighthouse-projektet OLAMUR.

 

Læs mere om WIN@sea i pressemeddelelse fra Aarhus Universitet

Emner

Læs også