28. januar 2022

I Form: Kom til middag i 2032 - Det kommer vi til at spise i fremtiden

Hvad skal vi gøre for at ændre fødevaresystemet, så det bliver mere bæredygtigt? Det giver leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD), Anna Haldrup, et bud på i en 6 sider lang artikel i magasinet I Form:

"Vi skal spise mere mad fra markerne, i stedet for at så stor en del skal igennem en ko eller en gris først. På den måde rækker et kilo korn længere. Så kan vi bruge et mindre areal til at til at brødføde flere mennesker," lyder en af pointerne, og der er mange flere.