11. november 2022

Altinget: Forskningsråd - Vi har brug for langsigtede stabile rammer, ikke endnu en reform

"I Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er vi bekymret for, at denne uddannelsesreform vil koste på kvalitet af forskningen, videnudvekslingen og innovationen," skriver Frede Blaabjerg og Anna Haldrup fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd i et debatindlæg på Altinget. Debatindlægget relaterer sig til regeringens udspil om en reform af kandidatuddannelserne på Universitetet. 

"Hvis der er problemer på enkelte uddannelser, må det kunne løses med justering af studieordninger, mere praktik eller yderligere dimensionering. Det vil være langt billigere end at kaste hele sektoren ud i endnu en reform, som også omfatter fag, hvor der ikke er behov for justeringer"

Anna Haldrup er også leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD). 

Emner