22. februar 2022

Aktuel Naturvidenskab: Tang kan bidrage til grønne løsninger

Dyrkning, høst og anvendelse af tang kan være ét af mange nødvendige virkemidler, vi skal bruge for at dreje verden i en mere bæredygtig retning. Tang kan bidrage til fremtidens grønne løsninger og understøtte opfyldelsen af flere af FN’s mål for bæredygtig udvikling. Men hvis det skal batte noget for miljø, klima og spisebord, er der behov for at dyrke, høste og anvende meget mere tang, end vi gør i dag. 

Gennem projektet tang.nu, støttet af VILLUM og VELUX fonden, har professor ved KU FOOD Marianne Thomsen, i samarbejde med andre forskere, undersøgt mulighederne og udfordringerne i at anvende tang til for eksempel bæredygtige fødevarer og dyrefoder. Projektet blev afsluttet i 2021.

Bliv klogere på tangens mange egenskaber og projektet i artiklen fra Aktuel Naturvidenskab.