Analyser af økonomiske og miljømæssige aspekter ved ændret madservice til ældre

Baggrund: Ved optimering af madservice til de ældre er der en række økonomiske og miljømæssige aspekter, der skal tages i betragtning. Det skal derfor undersøges, om de forbedrede måltidstilbud kan leveres indenfor de nuværende økonomiske rammer, og om de kan give økonomiske og miljømæssige gevinster (fx i form af lavere plejeomkostninger og/eller lavere madspild).

Forskningsaktiviteter: Forskningsområdet bestod af følgende komponenter:

1) Indsamling af økonomiske og miljømæssige data til belysning af sammenhæng mellem måltidstilbud på den ene side og omkostninger og miljøbelastning på den anden side.

2) Udvikling af en økonomisk optimeringsmodel til analyse af omkostningerne til madservice ved alternative forudsætninger (fx krav til råvareindhold, tilberedningsmetoder, leveringsform og –tidspunkt mv.).

3) Videreudvikling af et analyseværktøj til miljøanalyser (livscyklusvurdering) og tilknyttede databaser med henblik på at analysere miljøpåvirkningerne af den ændrede madservice.

4) Analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved en forbedret ernæringstilstand hos de ældre.

5) Beregninger af alternative madservice-koncepters miljøpåvirkninger og den samfundsøkonomiske værdi af disse miljøeffekter.

Udbytte: Forskningsområdet har leveret vigtig viden om de økonomiske og miljømæssige aspekter ved optimering af madservice.

Resultater: Se nedenstående oversigt over publikationer. Ønsker du en publikation tilsendt, så skriv venligst til dju@food.ku.dk

Videnskabelige publikationer

2021

Jensen, J. (2021). Health economic benefits from optimized meal services to older adults - a literature-based synthesis. Review article. European Journal of Clinical Nutrition, 75, 26-37. doi: 10.1038/s41430-020-00700-9.

2020

Jensen, J. D. (2020). An economic model to analyse the costs of meal service provision to home-dwelling older adults. Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen. IFRO Documentation, No. 2020/2.

Jensen, J.D. (2020). Cost of complying with quality requirements in meal services for older adults. Journal of Foodservice Business Research, 23(3), 246-261. doi: 10.1080/15378020.2020.1734424

2019

Saxe, H., Jensen, J.D., Laugesen, S.M.B., Bredie, W.L.P. (2019). Environmental impact of meal service catering for dependent senior citizens in Danish municipalitiesThe International Journal of Life Cycle Assessment, 24(4), 654-666. doi: 10.1007/s11367-018-1487-z. Open access.

2017

Saxe, H., Okkels, L.S., Jensen, J.D. (2017). How to obtain forty percent less environmental impact by healthy, protein-optimized snacks for older adultsInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1514.  doi: 10.3390/ijerph14121514.

Populær-videnskablige publikationer

2021

Bredie, W., Thomsen, R.P. (2021). ELDORADO - Forebyggelse af underernæring og fremme af trivsel hos ældre i eget hjem ved optimering af madservice. Diætisten, 170, 21-24.

2020

Thomsen, R.P. (2020). Optimering af madservice til ældre. Brochure. Afsluttende populær publikation i ELDORADO projektet. 

2016

Jensen, J.D. (2016). Økonomiske incitamenter og offentlig kostforplejning til de ældre.  Samfundsøkonomen, 2, 29-34.