Successionsrækkefølger i civil- og skatteretten – en status

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

På baggrund af Højesterets kendelse i TFA 2022.20 H (UfR 2021.5245 H) gøres der i artiklen status over successionsrækkefølger i civil- og skatteretten. I artiklen diskuteres endvidere de i teorien tidligere fremførte og fortsat eksisterende divergerende opfattelser om retsvirkningerne af successionsrækkefølgen. Artiklen inddrager endvidere to utrykte skifteretskendelser samt afgørelse fra Skattestyrelsen, hvilke er afgjort efter Højesterets kendelse. Endelig gives der i artiklen forslag til mulige løsning på nogle af mere presserende skatte- og afgiftsretlige spørgsmål.
Original languageDanish
Article numberTFA2023.2
JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
Volume2023
Pages (from-to)2-14
Number of pages13
ISSN1397-4599
Publication statusPublished - 2023

ID: 334472754