Mere om erhvervsmæssig virksomhed og almennyttig aktivitet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Jeg har i SR Skat 2023.18 kommenteret Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.400LSR i forhold til dens mere overordnede elementer vedrørende erhvervsindkomst/-virksomhed i forhold til almennytte. Afgørelsen har efterfølgende foranlediget, at der i Folketingets Skatteudvalg er stillet et spørgsmål til skatteministeren om rækkevidden af afgørelsen. Skatteministerens svar herpå har foranlediget mig til at skrive denne opfølgende artikel, hvor jeg både specifikt vil adressere ministerens svar samt mere principielt det indbyrdes forhold mellem elementerne erhvervsmæssig virksomhed og almennyttig aktivitet, og hvorledes disse to begreber bør fastlægges.
Original languageDanish
Article numberSR.2023.190
JournalS R - Skat
Volume2023
Pages (from-to)190-204
Number of pages15
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2023

ID: 368350735