Har intervieweren ophavsret til den interviewedes udtalelser? Nogle bemærkninger til Högsta domstolens dom af 26.11.1996, NJA 1996 s. 712 ff/NIR 1997 s. 277 ff

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Ophavsret
Original languageDanish
JournalNordiskt Immateriellt Rättsskydd
Issue number1
Pages (from-to)57-66
Number of pages9
Publication statusPublished - 2003

ID: 84083