Danmark og den internationale fængselsreformbevægelse 1820 - 1950: -

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Martina Henze
Artiklen beskæftiger sig med den internationale fængselsreformbevægelse mellem 1820 og 1950, som dannede referencerammen for de enkelte landes forsøg på at udbygge og reformere deres straffesystemer. På den ene side præsenteres denne vidtfavnende reformbevægelse med hensyn til dens organisations- og arbejdsformer, indhold og aktører samt med særlig hensyn til de danske deltager, på den anden side spørges efter bevægelsens overordnede betydning for Danmark. Som resultat kan der fremhæves, at Danmark i det første to tredjedel af det 19. århundrede indtog en randposition i det uformelle netværk af "fængselsvenner". Først med opståen af en stabil kongresbevægelse kom landet med ind i bevægelsens centrum, den internationale fængselskommission (I(P)PC), og deltog fremover meget regelmæssig og med højtstående embedsmænd og jurister i de stort anlagte internationale fængselskongresser. Fængselsreformbevægelsen var afgørende for at sætte gang i et nordisk samarbejde på feltet i form af et eget fagtidsskrift, og at man i Danmark i hele tidsrummet var på forkant med de nyeste kriminalpolitiske og strafferetslige udviklinger på internationalt niveau.
Udgivelsesdato: -
Translated title of the contribution-: -
Original languageDanish
JournalÅrsskrift for Fængselshistorisk Selskab
Volume-
Issue number-
Pages (from-to)85-119
Number of pages35
Publication statusPublished - 2007

ID: 3354676