Zichen Zhao

Zichen Zhao

No title


Publication year:
  1. 2015
  2. Published

    枯草芽孢杆菌Bs-07液态发酵提高黑木耳多糖抗凝血功能. / Zhang, Zhi; Liu, Dongmin; Xu, Bingxin; Hu, Junfei; Liu, Qi; Yong, Guo; Liang, Zhuoran; Lu, Xiangni; Zhao, Zichen; Wang, Zhenyu.

    In: Dongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2015, p. 143-148.

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 165028793