Forsk sammen med FOOD

Forsk sammen med FOOD

Kontakt os, hvis din virksomhed, myndighed eller organisation interesseret i at samarbejde om et forskningsprojekt med nogle af landets dygtigste fødevareforskere.

Vores forskningspartnere

På Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet forsker vi typisk sammen med virksomheder i fødevareindustrien samt biotek- og medicinalindustrierne - eller i relaterede industrier, der producerer materiel til de nævnte industrier.

Et fælles forskningsprojekt er karakteriseret ved, at både FOOD og den pågældende virksomhed eller organisation bidrager med arbejdskraft til projektet, og ofte vil vi søge om finansiering af projektet i en fælles forskningsansøgning.

Eksempler på mål for den fødevarevidenskabelige forskning på FOOD (ikke prioriteret):

  • Forskning, der kan føre til madvarer og måltider, der understøtter individuelle behov og individets sundhed (fx forskning i tarmens sundhed via bakteriefloraen, målretning af fødevarer og måltider til ældre, optimering af modermælk for at forhindre sygdom og død hos for tidligt fødte børn) 

  • Forskning, der kan føre til flere sunde fødevarer, som folk har lyst til at spise (fx forskning i smag, tekstur, sammensætning af måltider, afdækning af fødevarepræferencer samt metoder, der kan ændre eller understøtte fødevarepræferencer hos forskellige befolkningsgrupper med henblik på at skabe en øget befolkningssundhed og formindske fødevarerelaterede livsstilssygdomme)

  • Forskning der forhindrer fødevarefordærv og madspild (fx forskning, der kan forlænge fødevarers holdbarhed og stabilitet under transport og lagring, forskning der kan forhindre bruningseffekt (maillard-reaktion) og harskning af fødevarer, forskning der kan skabe nye muligheder for råvarer, som ellers var blevet kasseret, forskning i fermenterede fødevarer.

  • Forskning, der understøtter digitaliseringen af fødevareindustrien, herunder udnyttelse af big data. (Fx forskning i fødevareanalyser, som kan undersøge alle råvarer, mens de befinder sig i produktionen, så man kan optimere processer undervejs og dermed undgå råvarerspild. De samme metoder (hurtigmetoder) kan bl.a. bruges til at opdage forskellige typer af fødevaresvindel).

  • Teknologiske fremskridt i håndteringen af fødevarer (fx optimering af processer, der genanvender vand i fødevareproduktionen og dermed formindsker vand- og energiforbrug)

  • Klimavenlige produktionsprocesser med henblik på at skabe en cirkulær samfundsøkonomi (fx fraktionering af raps, hestebønner, lupiner og andre lokale afgrøder, der tilfører råvarer og sidestrømme værdi, så den primære fødevareproduktion - herunder landbruget - på en klimavenlig måde kan gøres mere rentabelt)

  • Forskning, der kan gøre det muligt at brødføde flere, med henblik på at imødegå det stigende befolkningstal i de kommende årtier. (Fx forskning i hvordan man kan gøre insekter så lækre, at også folk i den vestlige verden har lyst til at spise dem, forskning i at bage med cassava i stedet for hvedemel, som er en mangelvare på globalt plan)

  • Forskning, der kan hjælpe en række afrikanske lande med at opnå en mere optimal fødevareproduktion og industri (fx forskning med henblik på bevarelse knowhow og ejerskab til den fødevaremikrobielle bodiversitet i flere afrikanske lande).

  • Gastronomisk udforskning (i Nordic Food Lab), der undersøtter og udvikler det nye nordiske køkken -  bl.a. med henblik på at bevare Danmark som et gastronomisk oplevelsesland.

Læs mere om fælles forskningsprojekter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet samt på universitetets centrale sider for erhvervssamarbejder.

Se også Københavns Universitets kodeks for god videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne parter.

Har du spørgsmål vedrørende ejerskab og udnyttelse af forskningen, altså immaterielle rettigheder (IP) kan universitetets Tech Trans kontor rådgive.

Læs mere om forskningen på Institut for Fødevarevidenskab.