Ansæt en forsker

Ansæt en fødevarevidenskabelig forsker

Du kan som virksomhed eller organisation samarbejde med Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved at ansætte en forsker, som både bliver tilknyttet din virksomhed samt FOOD. Dermed får din virksomhed adgang til et veludbygget fødevarevidenskabeligt forskningsmiljø med tilhørende faciliteter (link til facilitetssiden, når den kommer).

Der er forskellige muligheder for samarbejde med forskerne på FOOD:

Ansæt en ErhvervsPhD og Erhvervspostdoc

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte en forsker til et afgrænset projekt, der kan føre til ny viden og/eller patenter via ErhvervsPhD- og Erhvervspostdoc-ordningerne. Læs mere om ordningerne, der begge kræver, at virksomheden har en klar idé om et forskningsprojekt, der er af en sådan kvalitet, at det kan godkendes af Danmarks Innovationsfond, som bevilliger tilskuddet.

Ansæt en lektor eller professor i Fødevarevidenskab

Har virksomheden brug for at ansætte en lektor eller professor i fem år eller længere, kan et samfinansieret lektorat eller professorat måske være løsningen. Læs mere om dette på Københavns Universitets hjemmeside.

Projektsamarbejde for små og mellemstore virksomheder via Innobooster

InnoBoster er en statslig ordning rettet mod små og mellemstore virksomheder med eller uden erfaring fra samarbejde med videninstitutioner. Læs mere om InnoBooster.

Læs mere på på SCIENCE KU om at ansætte en forsker.