14. marts 2018

Virtual Reality – en game changer for forskning og fødevareindustri

Annas kommentar

Ny forskning fra Future Consumer Lab viser, at Virtual Reality kan blive en game changer for sensorik- og forbrugervidenskaben – og dermed også for innovation og produktudvikling i fødevareindustrien.

Leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Anna Haldrup.

I det forrige alumne nyhedsbrev fortalte vi om det nyindrettede Future Consumer Lab (FCL), der stod klar i januar, og i denne udgave bringer vi aktuel forskning ved brug af Virtual Reality (VR) fra laboratoriet. Det drejer sig om et studie, der viser VR som et yderst interessant værktøj, når man vil afkode forbrugernes adfærd og ønsker til vores fødevarer. I det omtalte studie blev en række testpersoner tilbudt forskellige drikkevarer, mens de ved hjælp af VR blev hensat til en tropisk strand. Læs om resultatet i dette nyhedsbrev.

FOOD forsker og underviser blandt andet til gavn for en innovativ fødevareindustri, og Future Consumer Lab benyttes ikke mindst af undervisere og studerende på kandidatuddannelsen Fødevareinnovation og sundhed. FCL sikrer en aktiv undervisningsform, hvor de studerende selv gennemfører forbrugertests og workshops. FOOD-alumne Emil Buhl Krøll er et eksempel på, at uddannelsen tilbyder reel nytænkning i fødevarebranchen. Han blev færdig som kandidat i 2017, vandt førstepræmien i innovationskonkurrencen Venture Cup, og er desuden medstifter af to fødevare-StartUps, der har bæredygtighed, som en del af deres DNA. Det er vi stolte af på FOOD, da vi også ser det som vores opgave at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – ved hjælp af forskning, naturligvis, men også ved at uddanne nogle fødevarekandidater, der understøtter det strategiske fokus på bæredygtighed, som der er i det danske og europæiske fødevaresystem.

Kom til Beverage Day

Også med fokus på innovation og samarbejde opfordrer vi interesserede alumner til allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 1. juni, hvor vi inviterer til Beverage Day i samarbejde med FoodNetwork og Bryggeriforeningen. Der vil være et begrænset antal pladser med mulighed for tilmelding via det næste nyhedsbrev, som udkommer i begyndelsen af maj. Ideen med Beverage Day er at bringe folk fra drikkevareindustrien sammen med fødevarevidenskabelige forskere og studerende med forskning og udvikling som det fælles fokus. Bryggeriforeningen og FOOD samarbejder i forvejen om uddannelsen til brygmester, og det er oplagt for os at samarbejde endnu mere om fremtidens drikkevarer til gavn for både drikkevareindustrien og fødevarevidenskaben.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet