27. juni 2018

International evaluering: KU FOOD er blandt de bedste fødevare-forskningsmiljøer i Europa

Annas Kommentar

Institut for Fødevarevidenskab har netop fået evalueret forskningsindsatsen af et hold internationale forskere, der bedømmer os som blandt de bedste i Europa og sidestiller KU FOOD med det velrenommerede hollandske landbrugs- og fødevareuniversitet, Wageningen.

Anna Haldrup, leder af Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) ved Københavns Univesitet

Et hold på fire internationale forskere har gennemgået og vurderet forskningen på Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) og er kommet frem til, at vi befinder os i den europæiske top. At blive sidestillet med Wageningen (WUR) er bemærkelsesværdigt, da WUR samler al fødevareforskning i Holland, mens KU FOOD er et af tre store universitære, fødevarevidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark. 

Det internationale forskerhold roste især KU FOOD for at producere publikationer på højt internationalt niveua, have en god forsknings-infrastruktur og for at forskningen har stor impact i industrien. Ikke mindst det sidste er vi selvfølgelig glade for, da langt det meste af vores forskning netop foregår i samarbejde med virksomheder fra fødevareindustrien, herunder ingrediensindustrien, samt relaterede industrier, som biotek- og medicinalindustrierne.

Sammen skal vi skabe politisk momentum

Ifølge forskerholdet er KU FOOD unik, fordi vi er gode til at se holistisk på udfordringerne og udnytte vores ekspertiser på tværs af instituttets forskermiljøer, hvilket betyder, at vi har rigtig meget at tilbyde industrien. Bagsiden af den medalje er, at vi ikke har klart definerede områder, hvor vi i højere grad beskæftiger os med grundforskning. Det vil vi arbejde på at forbedre, hvilket vil afspejle sig i strategien for de kommende år, som vil blive fastlagt i efteråret. 

Samtidig opfordrer det internationale forskerhold KU FOOD til sammen med de øvrige danske universiteter, der beskæftiger sig med fødevarevidenskab, at få regeringen i tale med henblik på at skabe nogle strategiske forskningsprogrammer, der støtter op om de udfordringer og muligheder, som fødevareindustrien sidste år pegede på i en fælles strategi: World-Class Food Innovation Towards 2030.

Den globale fødevareproduktion har et aftryk i forhold til verdensomspændende temaer som klima, ressourceudnyttelse, fødevarerelateret sygdomsbekæmpelse og ernæringsmæssig sundhed. Holdbare løsninger kræver samarbejde i højeste potens, og vores forskningsindsats sammen med industrien skal bidrage til løsning af nogle af de udfordringer, som FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er et udtryk for.

For at gøre forskningen gennemskuelig for industrien og dermed lette adgangen til endnu mere samarbejde har Københavns Universitet (tre institutter som beskæftiger sig med fødevareforskning) sammen med DTU Fødevareinstituttet taget initiativ til en kortlægning af de respektive forskningskompetencer med udgangspunkt i industriens strategi-udmelding, som er nævnt ovenfor.

Det skal være lettere for industrien at finde de rigtige forskningskompetencer

Resultatet er rapporten, Academic Excellence and Impact Within Food Research – seen from University of Copenhagen and The Technical University of Denmark. Læs  mere om dette og download rapporten.

At vi skal have fokus på at hjælpe innovative studerende, der har lyst til at starte egen virksomhed var endnu en pointe fra det internationale forskerhold, og i denne udgave af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om Cathrine Østerberg, der har taget bacheloruddannelsen Fødevarer og ernæring og også er kandidat fra KU FOOD. Hun driver virksomheden Østerberg Ice Cream, der lægger vægt på udvikling af nye smage og har tre isbutikker i henholdsvis København og Vietnam.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet