04. oktober 2017

Glæde over stigende studenteroptag på Fødevarer og ernæring

Annas Kommentar

På Institut for Fødevarevidenskab glæder vi os over, at optaget på bacheloruddannelsen Fødevarer og ernæring er steget med næsten 20 % i dette studieår. Hertil kommer, at 115 af de 116 nye studerende har søgt studiet som deres 1. prioritet.

Leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Anna Haldrup.

Igennem de seneste år har vi arbejdet målrettet med, hvordan vi bedst informerer potentielle studerende om, hvad de går ind til, hvis de vælger bacheloruddannelsen Fødevarer og ernæring, som har et stærkt naturvidenskabeligt fokus med maden som indgangsvinkel. I dette studieår glæder vi os derfor særlig meget over, at optaget på bacheloruddannelsen er steget med næsten 20 %, og at langt de fleste har valgt studiet som deres 1. prioritet. Dermed har vi sandsynligvis fået nogle studerende, som brænder for deres fag, og som i høj grad kommer til at sætte deres positive præg på fødevareerhvervet i fremtiden. Andelen af mænd på studiet er i øvrigt langt højere end foregående år – nemlig 52 ud af de 116.

Vi skal som universitet og fødevareinstitut fortsat have fokus på at forklare uddannelsens indhold set fra mange forskellige vinkler, og komme med eksempler på hvad en bacheloruddannelse i Fødevarer og ernæring kan føre til. En af mulighederne er at tage en kandidatgrad i fødevarevidenskab med specialiseringen mejeriteknologi og blive mejeriingeniør. Mejeriingeniøruddannelsen har mange facetter og giver mange forskellige jobmuligheder – naturligvis i mejeriindustrien, men også mange andre steder i fødevareerhvervet, i biotek- samt medicinalindustrierne. Et unikt samarbejde med aftagervirksomhederne til mejeriingeniørerne har betydet, at kendskabet til netop denne uddannelse er blevet udbredt i en grad, så antallet af nyudklækkede mejeriingeniører på få år er mere end fordoblet. Hvordan det er gået til, kan du læse om i et interview med Anne-Sofi Christiansen fra Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen.

Institut for Fødevarevidenskab har i det hele taget et tæt samarbejde med en meget engageret fødevareindustri, og en nylig opgørelse viser, at 27 % af vores videnskabelige publikationer bliver tilvejebragt i samarbejde med virksomheder, hvilket er den højeste andel på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I dette nyhedsbrev beskriver vi et virksomhedssamarbejde mellem AAK AB og FOOD, der sammen forsker i, hvordan man kan lave sundere is med umættede planteolier i stedet for mættet fedt fra fx kokos- og palmekerneolie.

Den store tradition for samarbejder med erhvervet gør det samtidig nemt for de studerende at lave bachelor- og specialeprojekter med virksomheder, og nye tal viser, at der på FOOD’s to kandidatuddannelser, Fødevarevidenskab samt Fødevareinnovation og sundhed, i alt er produceret 73 specialer i samarbejde med private og offentlige virksomheder i studieåret 2016/17. En bedrift som vi sammen kan være ret stolte af.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet