7. april 2017

FOOD forsker i Livskraft

Susannes Kommentar

Foråret er præget af to store begivenheder ved Institut for Fødevarevidenskab (FOOD). Den ene er instituttets involvering i det nye forskningscenter Livskraft - Center for gode ældreliv, der skal skabe bedre ældreliv gennem forskning i mad og måltider, motion og meningsfulde fællesskaber. Derudover byder vi velkommen til vores nye institutleder, Anna Haldrup, der begynder 1. maj.

Konstitueret leder af FOOD, Susanne Sørensen.

FOOD får ny institutleder per 1. maj, hvor Anna Haldrup rykker ind på Rolighedsvej 26, som er en del af universitetets Frederiksberg Campus. Anna kommer fra en stilling ved Carlsberg A/S, hvor hun har været Director for Research Support, og er ansat på FOOD for en femårig periode. Vi glæder os til at tage hul på det fremtidige samarbejde.

I foråret begynder vi også for alvor på samarbejdet i Livskraft - Center for gode ældreliv, hvor FOOD’s bidrag tager udgangspunkt i forskning i fødevarevidenskabelige emner med henblik på hurtig implementering i ældresektoren til gavn for både samfundet og den enkelte ældre. Vores partnere i Livskraft er to andre institutter på Københavns Universitet – Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) – samt Madkulturen.

For selvom vi producerer rigtig meget mad i Danmark og er gode til det, så er der stadig en del af de ældre, som er underernærede eller er i risiko for at blive underernærede. Det handler ikke kun om forarbejdning af mad og om udvikling af mad med god smag, der jo hører til blandt vores spidskompetencer, men det handler også om det. FOOD’s bidrag til centeret er forskning med en fødevarevidenskabelig vinkel, mens forskere fra IFRO bidrager med den sociale og den samfundsøkonomiske vinkel på maden og NEXS især dækker ernæring og fysisk aktivitet. Med Madkulturens deltagelse sikrer vi, at forskningen hurtigt bliver gjort brugbar i samfundet og kommer til gavn der, hvor der er brug for den. Vi glæder os til centrets arbejde med at skabe en sundere og mere indbydende ældremad.

Mulighed for eksport af løsninger

Gruppen af ældre i samfundet er voksende og dermed også en vigtig kundegruppe. Fødevareindustrien kan derfor også få gavn af evidensbaseret forskning, der kan bruges til at udvikle produkter, som denne gruppe af forbrugere efterspørger. På FOOD vil vi gerne bidrage til at gøre fødevareindustrien konkurrencedygtig på globalt plan, og løsninger med protein- eller smagsingredienser af høj kvalitet til de ældre kan blive gode nicheeksportvarer for fx fødevareingrediensindustrien. Så samarbejdet i Livskraft har også potentiale til at understøtte samfundsøkonomien set i et erhvervsmæssigt perspektiv.

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse et interview med Livskrafts centerleder, professor Inge Tetens og et interview med Judith Kyst, Madkulturens direktør. Du kan også læse om FOOD-forskningsprojektet ELDORADO, der ser på, om eyetracking kan give ideer til, hvordan maden kan gøres mere appetitlig for de ældre.

God læselyst!

Susanne Sørensen

Konstitueret institutleder ved FOOD, Københavns Universitet