15. december 2017

Fokus på forbrugerne i nyt mad-laboratorie på FOOD

Annas Kommentar

Gennem de senere år har vi på FOOD opbygget et internationalt forskningsmiljø inden for sensorik og forbrugervidenskab med ca. 25 forskere, og efter en større ombygning manifesterer vi nu kræfterne i det nyindrettede ’Future Consumer Lab’ (FCL), der står klar til januar. FCL samler vores forbrugerrettede forskning i nyindrettede lokaler med top moderne forskningsudstyr, som gør det muligt at undersøge rigtig mange vinkler på forbrugernes oplevelser af maden.

Leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Anna Haldrup.

De kommende års behov for at udvikle den danske fødevareklynge er beskrevet af Landbrug og Fødevarer samt DI i samarbejde med de store fødevarevirksomheder i strategien ”World-Class Food Innovation Towards 2030”. Dokumentet lægger vægt på, at den danske fødevareklynge skal bevare en førende position ved hjælp af tætte offentlige/private forsknings- og udviklingssamarbejder. På FOOD mener vi, at den nye strategi er et særdeles positivt initiativ fra branchen, og vi glæder os til de kommende års samarbejde med små og store fødevarevirksomheder om fremtidens løsninger i det danske og globale fødevaresystem. Vi følger nu op ved at kortlægge vore styrker og ekspertiser i forhold til den nye strategi.

Vores nuværende forskningsfokus spiller ind i alle strategiens prioriterede områder, og dette nyhedsbrev handler bl.a. om, hvordan vi på FOOD kan bidrage inden for det prioriterede indsatsområde: ”Food design – from molecular interaction to excellent eating” (Innovation enabler nr. 2 i strategien) samt Key Challenge: “ Products for the global consumer” (Key Challenge nr. 2 i strategien).

Link til strategien som pdf-fil 

FOOD’s nye Future Consumer Lab forsker netop i, hvordan produkter eller måltider kan opfylde særlige behov hos specifikke befolkningsgrupper – det kan fx være ældre med tygge-synkebesvær eller ældre, der har mistet en stor del af lugtesansen. På den måde kan laboratoriet bruges til at bekæmpe underernæring hos svage ældre, der får leveret mad fra den kommunale madserviceordning, og dette er blot ét eksempel blandt mange. FCL tager udgangspunkt i FOOD’s viden om fødevarers sundhed, de molekylære egenskaber og processering og kombinerer det med forbrugeradfærd.

FCL kan hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvordan deres fremtidige produkter kan sammensættes – det kan fx være med nye typer af plantebaserede protein-ingredienser – på en måde, så forbrugerne samtidig oplever, at produktet både smager godt og har en god konsistens. For selvom bæredygtighed optager forbrugere og samfund, er en af de kraftige motivationer for at spise maden jo stadig, at den smager godt. Læs mere i artiklen: Nyt Future Consumer Lab forsker i fødevarer med forbrugerne som udgangspunkt.

FCL supplerer i øvrigt Institut for Markedsøkonomi/MAPP Centret i Aarhus, der beskæftiger sig med markeds- og forbrugeranalyse. Centret arbejder med en række modeller, der kan forudsige forbrugeradfærd, mens FCL måler forbrugeradfærd i interaktion med de fysiske produkter i vore laboratorier. På FOOD er styrken, at vi kombinerer produktforståelse fra den molekylære sammensætning til forbrugernes faktiske oplevelse af produkterne. I det nye FCL forsker vi desuden i sammenhænge imellem produktets design og forbrugernes valg og spiseadfærd i forskellige kontekster. 

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet