23. juni 2017

Fokus på excellence i fødevareforskning på KU

Annas Kommentar

Hvor i forskningslandskabet skal Institut for Fødevarevidenskab befinde sig, hvis man kaster blikket ud over verdens fødevarevidenskabelige forskningsinstitutioner om fem år? Det er det naturlige spørgsmål, når vi lige nu arbejder med at lave en ny strategi for FOOD, og som ny institutleder har jeg en klar målsætning, som strategien skal afspejle: Vi skal være excellente i forhold til både forskning og uddannelse samt når det gælder om at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater til gavn for samfundet.

Leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD), Anna Haldrup.

Ledelsen på Københavns Universitet har sat gang i en proces, der betyder, at alle institutter skal evalueres, og på FOOD forløber evalueringsprocessen i efteråret 2017. Evalueringen består både af en selvevaluerings-rapport og en gennemgang af den forskning, vi har publiceret de seneste seks år. I maj 2018 får vi så besøg af et evalueringspanel, der skal bedømme vores forskning, uddannelse, virksomhedssamarbejde og innovation og udarbejde en samlet rapport. Processen falder som nævnt sammen med, at vi er ved at udarbejde en ny strategi for instituttet for de kommende år. Og evalueringsprocessen er ikke mindst velkommen, fordi den vil vise, hvor vi strategisk skal sætte ind for at sikre excellent fødevareforskning i fremtiden.

Vi er i konkurrence med de øvrige fødevarevidenskabelige institutioner i Europa og resten af verden, og vi skal sikre os, at vi også fremover vil være de danske virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det drejer sig om at skabe det fødevarevidenskabelige grundlag, som rigtig mange virksomheder er baseret på og som supplerer deres eget forsknings- og udviklingsarbejde. På den måde sikrer vi samtidig en fortsættelse af det gode samarbejde med erhvervslivet, som vi har en lang og succesrig tradition for på FOOD.

Tilsvarende skal vi have et skarpt fokus på innovation og sørge for, at videnskaben sættes i spil i samfundet og kan danne grundlag for nye innovative virksomheder i fødevaresystemet. Det er både til gavn for samfundet og for de fødevarevidenskabelige uddannelser, der jo skal bidrage med højt kvalificerede medarbejdere og fødevareentreprenører til det danske og internationale fødevaresystem. Fødevareindustrien har til gengæld teten, når det gælder implementeringen af forskningen i produktionen.

I dette nyhedsbrev kan du læse om nogle eksempler på fødevarevidenskabelig forskning, der udføres i samarbejde med erhvervslivet, og hvor vi tilstræber excellence – forskning som kommer industri, forbruger og samfund til gode. Læs for eksempel om en bevilling fra Det Frie Forskningsråd, som instituttet har fået sammen med Arla Foods og Biomedicinsk Institut på KU til forskning i, hvordan plante-polyphenoler kan forbedre mejeriprodukter. Du kan også læse om forskningsprojektet Light & Food, hvorfra der blev præsenteret lovende forskning i fødevareanalyse med supercontinuum-laser på den 18. internationale konference om Nær-infrarød spektroskopi, som FOOD var vært for i Bella Center for nylig.

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet