28. november 2014

Matchmaking på FOOD

Matchmaking

Studerende og repræsentanter fra fødevareindustrien, Kræftens Bekæmpelse og UNICEF mødtes på Institut for Fødevarevidenskab med fremtidige samarbejder for øje.

Nye relationer skabes under matchmaking event på FOOD.

”Innovative fødevarer” var overskriften på en matchmaking event, der fredag den 28. november fandt sted på Institut for Fødevarevidenskab. Begivenheden, der var arrangeret af SCIENCE Erhverv og Myndighed, blev skudt i gang med workshoppen: ”Du får aldrig en chance nummer to for at gøre et godt førstehåndsindtryk”.

Workshoppen handlede bl.a. om, hvordan man kan præsentere sine ideer for industrien og NGO’er, og hvordan man håndterer eventuel nervøsitet og sceneskræk, der kan fjerne fokus fra den gode idé. Workshoppen var med til at forberede de studerende på den efterfølgende speed dating med repræsentanter fra de fremmødte virksomheder og organisationer. 

Virksomhederne og organisationerne præsenterede problemstillinger og ideer, der egnede sig til at blive løst eller udforsket i kommende bachelorprojekter eller kandidatspecialer.

De tilmeldte virksomheder/organisationer var AgroTech, Arla Foods, Castus, Chr. Hansen, CO-RO Food, Kræftens Bekæmpelse, DMRI (Danish Meat Research Institute) og UNICEF.