17. august 2015

FOOD-forskning til gavn for samfundet

Bæredygtighed

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) giver i en plakatkampagne eksempler på den omfattende samfundsrelevante forskning, der foregår på Københavns Universitet. Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) er repræsenteret ved professor Susanne Knøchel med forskningsprojektet REWARD, der skal omdanne spildevand til vandressource i fødevareindustrien.

Plakaten som kan ses fra Jagtvej i København.

Passerer man plankeværket langs byggepladsen for Niels Bohr bygningen på Jagtvej, kan man ikke undgå at få øje på en række plakater, der gør opmærksom på den samfundsrelevante forskning, der foregår på SCIENCE. Institut for Fødevarevidenskab er repræsenteret ved professor Susanne Knøchel og forskningsprojektet REWARD, der handler om genanvendelse af vand i fødevareindustrien.

REWARD, der i vid udstrækning er finansieret af Innovationsfonden, forsker i nye måder at rense vand på. 5,5 milliarder liter vand udledes årligt som spildevand fra den danske fødevareindustri, hvilket udgør en stor miljøbyrde, men også en stor uudnyttet ressource, som med fordel kan genbruges i produktionen. Det er denne udfordring forskningen i REWARD-projektet arbejder på at løse.