8. januar 2021

KU FOOD undersøger de unges modtagelse af nye kostråd

De nye kostråd

Danmark har fået en række nye kostråd til afløsning af de 10 officielle kostråd, der hidtil har været gældende. Målet er, at vi udover at spise sundt også skal spise mere klimavenligt. Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet vil med lektor Helene Reinbach i spidsen undersøge, hvordan kostrådene bliver modtaget af de unge.

Fødevarestyrelsens kostrådplakat

De officielle kostråd har hidtil haft fokus på, at maden skulle være sund, men de nye kostråd, der den 7. januar 2021 blev lanceret af Fødevarestyrelsen samt fødevareminister Rasmus Prehn, tager også højde for, at vi også bør spise klimavenligt.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af rådene inddraget en række virksomheder og organisationer via Fødevarepartnerskabet (tidligere Innovationspartnerskabet), herunder Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD). Fødevarepartnerskabet er opdelt i en række grupper, der kigger på forskellige produktkategorier, fx mejeri, drikkevarer og måltider. 

”Jeg har bl.a. deltaget i måltidsgruppen, hvor vi har diskuteret, hvilke målsætninger, der skal gælde for convenience-måltider i kantiner og detailhandlen frem til 2030. Det handler bl.a. om, hvordan vi kan øge udbuddet af måltider, der indeholder fuldkorn, grønt, herunder især bælgfrugter, og fisk. Tilsvarende har mejerigruppen givet input til reduktion af fedt i mejeriprodukter,” siger lektor ved KU FOOD Helene Reinbach.

Før havde vi sunde kostråd, og nu skal vi så også tænke klimavenligt. 

”Det er vores indtryk, at rigtig mange gerne vil spise både sundere og mere klimavenligt, men at de måske mangler lidt inspiration. Og hvor der før blev fokuseret på de enkelte næringsstoffer, vil man nu fokusere mere på maden som helhed og på selve rejsen i forhold til en sundere livsstil, der bidrager mindre til udledningen af drivhusgasser,” siger Helene Reinbach.

Unges reaktion på kostrådene

Helene Reinbach vil hen over foråret sammen med specialestuderende Camille Louise Næhr fra kandidatuddannelsen Integrerede Fødevarestudier undersøge, hvordan de unge forbrugere tager imod de nye kostråd. Fx deres viden, holdninger og motivation for at vælge bælgfrugter som en alternativ kilde til proteiner i stedet for fx kød.

”Det bliver interessant at se, om fokus på maden fremfor næringsstoffer i de nye kostråd gør dem mere ”spiselige” for denne målgruppe. Vi vil især have fokus på, hvad der får de unge til at træffe deres valg i supermarkedet, samt undersøge om man kan påvirke deres beslutninger i en mere sund og klimavenlig retning, der ligger i forlængelse af kostrådene,” siger Helene Reinbach.

Camille Louise Næhr begynder på KU FOOD til februar, hvor arbejdet med både kvalitative (fx fokusgruppe) og kvantitative metoder (fx spørgeskema) går i gang. Der forventes at komme nyttig viden omkring de unges forhold til bælgfrugter ud af undersøgelsen – især hvilke faktorer, der er afgørende for forbrugernes til- og fravalg, når de står ved køledisken.

Projektet forventes også at give indblik i mulige strategier/strukturelle tiltag, der fungerer godt, når man vil påvirke netop det unge segment. Arbejdet kan fx udmunde i forslag til nogle strukturelle valg, man kan foretage i supermarkederne for at understøtte de unge forbrugere i at foretage mere sunde og klimavenlige kostvalg.