27. april 2015

Det er utroligt givende at have studerende i praktik

synspunkt

"For os på Teknologisk Institut, DMRI, er det meget givende at have studerende i praktik. Det inspirerer os i det daglige og hjælper os til at se verden på nye måder."

Af Lars Leopold Hinrichsen, direktør i dansk kødindustris forskningsenhed, DMRI, Teknologisk Institut, fortalt til SCIENCE Kommunikation.

Vi har mange tætte samarbejder i gang med SCIENCE - Københavns Universitet. Det har vi haft i 60 år, så vi bygger på mange års erfaringer. Det hjælper os med at fastholde den langsigtede horisont.

Vi bliver jo nødt til at skabe en volumen af grundlagsskabende forskning, som vi kan lave løsninger ud fra. Løsninger, der både er til praktisk gavn for samfundet, og som kan aflæses på bundlinjen hos os og vores partnere.

Lars Leopold Hinrichsen, Direktør for DMRI, Teknologisk Institut i Taastrup.

Vi giver også noget den anden vej

Men det er jo et samarbejde med SCIENCE, som betyder, at begge parter får noget ud af det.

Vi hjælper SCIENCE med at pege på de behov og ønsker, som industrien kan se vil opstå i fremtiden. F.eks. nye vækstteknologier, ændrede forbrugermønstre eller konsekvenser af nye produktionsmåder. Det er med til at skabe retning for deres forskning.

En del af kødindustrien

Vi er en del af kødindustrien. Man kan sige, at vi er den danske kødindustris egen forskningsenhed. I stedet for at have en in-house R&D- afdeling (Research & Development red.) har man som samlet industri primært valgt at lægge kødforskningen hos os.

Så når vi samarbejder med SCIENCE, er der altid et eller flere slagterier, kødforædlingsvirksomheder eller teknologileverandører involveret, som får direkte gavn af vores fælles resultater.

Vi udvikler og forsker på en meget anvendelsesorienteret måde. Eksempelvis laver vi slagterirobotter, som kan håndtere store produktioner i høj hastighed. Men vi udfører ikke grundlagsskabende forskning i den forstand. Derfor er vi afhængige af et nært samarbejde med universiteterne i Danmark og her er Københavns Universitet en vigtig partner for os.

Et kinderæg – hele tre ting

Et af vores konkrete forskningssamarbejder med SCIENCE går ud på at udnytte lavværdiprodukter, dvs. biprodukter fra fødevareproduktionen, til at lave endnu sundere og velsmagende forbrugerprodukter.

Det er et kinderæg, hvor man opnår hele tre ting: Ved hjælp af den nyeste forskning kan vi både skabe ernæringsmæssigt sundere produkter, tjene penge og bruge restprodukter fra produktionen som fx indvolde fra dyr eller udskæringer, der ikke umiddelbart har stor værdi.

De studerende skal have de rigtige kompetencer

Også på uddannelsesområdet har vi etableret et godt samarbejde. Vi kan godt mærke, at vi er en del af en meget stor industri i Danmark, og at det er blevet sværere at tiltrække unge til de uddannelser, som vi har brug for.

Vi vil gerne have, at der kommer en større søgning til de uddannelser, der retter sig mod kødindustrien, eksempelvis fødevarevidenskab. Og særligt, at de studerende vælger kurser og uddannelsesforløb, som giver dem de kompetencer, som vi kan se, der er brug for. For at støtte op omkring det, tilbyder vi bl.a. praktik- og projektforløb for de studerende, hvor de kan sætte deres viden i spil. Og det arbejde de laver hos os er så værdifuldt, at det ofte bliver brugt i praksis i vores virksomheder.

Det, vi typisk gør med masterstuderende, er, at vi involverer dem i store udviklingsprogrammer. Det kan f.eks. være udvikling af robotter eller projekter, der retter sig mod måleteknik, fødevaresikkerhed eller nye sunde kødprodukter, og som den studerende får lov til at være med på.

Med ph.d.- studerende taler vi om længerevarende samarbejder og dermed også større projekter med meget mere selvstændighed. Vi har altid ph.d. studerende tilknyttet.

Fælles indsats

For at styrke fødevareuddannelserne har vi i de senere år gjort en stor indsats sammen med SCIENCE og Landbrug og Fødevarer. Vi har bl.a. rekrutteret én af verdens bedste kødforskere, den spanske professor Jorge Ruiz Carrascal, til Danmark. Han arbejder nu på Institut for Fødevarevidenskab på SCIENCE.

Indsatsen har allerede givet gevinst, så flere unge nu vælger de rigtige studieforløb på fødevareuddannelserne. Vi kan også se det på søgningen til vores praktikforløb, som er blevet mere populære end tidligere.

Adgang til ny viden og inspiration

Det er meget givende for os at have studerende i vores virksomhed. Det er ikke noget, man direkte kan omsætte i kroner og ører. Men det inspirerer os i det daglige og hjælper os til at se verden på nye måder.

Vi får også adgang til den nyeste viden, fordi de studerendes undervisning bygger på den nyeste forskning. Så alt i alt vil jeg kun anbefale andre virksomheder at indgå et forskningssamarbejde med et universitet.