1. juli 2015

Kommende alumne-arrangementer

alumne

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. og den 23. oktober 2015, hvis du har lyst til at deltage i to spændende alumne arrangmenter. Det ene foregår i FOOD-regi, mens det andet bliver afholdt af universitetets alumneforening.

Foto: Lennart Søgård-Høyer.

FOOD slår dørene op til det første alumne-arrangement om eftermiddagen den 23. oktober 2015, hvor vi præsenterer en række seniorforskere og deres forskningsområder:

Her får du rig lejlighed for at se og høre om, hvor forskningen bevæger sig hen og stille spørgsmål til de forskellige emner.

Efterfølgende er FOOD vært ved en reception.

Nærmere program følger i næste nyhedsbrev.

Alumnernes dag på Københavns Universitet

Du kan også allerede nu købe billet til Alumnernes Dag 2015 – et arrangement der afholdes af Københavns Universitets Alumneforening.

Alumnernes Dag 2015 byder på banebrydende forskning om alt fra klimaændringer til Putins Rusland, rundture i KU's historiske bygninger, møder med æresalumner med markante karrierer samt en festmiddag i selskab med flere hunderede tidligere studerende på Københavns Universitet.