15. november 2019

Ph.d.-kursus i sensorisk bedømmelse og fødevarepræferencer

Ph.d.-kursus

Et kort intensivt kursus i sensorik og forbrugerundersøgelser.

Ph.d.-kurset "Sensory evaluation and food preferences" gives som et intensivt kursus inden for sensorik og forbrugeranalyse. Principperne  for sensorisk bedømmelse og forbrugerundersøgelse vil blive dækket, herunder sanserne og smagsopfattelse samt læring og accept, alt sammen med fokus på fødevarer. De mest almindelige sensoriske metoder introduceres, og der vil blive lagt vægt på analyse af sensoriske data og forbrugerdata.

Kurset udbydes som 1,5 ECTS kursus med 3 dages forelæsninger eller som 5 ECTS kursus med 3 dages forelæsninger og 2 måneders projektarbejde.

Kurset arrangeres af professor Wender Bredie og professor Karin Wendin.

For mere information om kurset, pris og registrering, følg disse links:
1,5 ECTS / 5 ECTS

Emner