28. juni 2019

Masser af fødevarenyheder før ferien

Annas Kommentar

Feriesæsonen er over os, og mange af jer er måske allerede på vej ud i sommerlandet. På KU FOOD har vi lige et par artikler og begivenheder, som I måske kan nå at læse, henholdsvis sætte i kalenderen, inden kufferten bliver helt færdigpakket.

Institutleder Anna Haldrup. Foto Claus Boesen.

Link til nyhedsbrev nr. 20 fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU FOOD)

Tilmelding til KU FOOD's nyhedsbrev

Tilmelding til Food Day 2019 er i gang

Københavns Universitet rummer Danmarks største forskningsmiljø indenfor fødevarer, der nu er gået sammen om at arrangere en årlig konference, Food Day, som sætter fokus på forskning og udvikling i fødevaresektoren. Food Day er rettet mod fødevare- og biotekindustrierne, og den første konference afholdes den 28. august 2019 under temaet ”Fremtidens bæredygtige og sunde fødevarer”. Læs om program og tilmelding i denne udgave af nyhedsbrevet.

Fødevareerhvervet og fødevareforskningen går sammen om at spare på vandet

Den fødevarevidenskabelige forskning er vigtig, da vi bruger mange af jordens ressourcer på at producerer fødevarer fra jord til bord. Samtidig kæmper vi med mange fødevarerelaterede udfordringer, og der er både muligheder og presserende behov for at gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig. Et af de områder, som erhvervet har stort fokus på, er at spare på vandet. Det er dog ikke helt simpelt, da vi har brug for en god blanding af forskning, ny teknologi og nye regler, hvis vi skal blive bedre til at skabe cirkulære genbrugssystemer for vandet i produktionerne. Det kræver omfattende samarbejder på tværs samfundsinstitutioner, hvilket du kan læse mere om i artiklen om forskningsprojektet REWARD: Danske virksomheder sparer store mængder vand med hjælp fra forskningen.

Innovation er vejen til meget mere viden

Innovation ligger i naturlig forlængelse af fødevarevidenskaben, hvor forskningen traditionelt er tæt på erhvervet, og er en eminent måde, hvorpå vi kan dele viden, muligheder og faciliteter. Der sker en stor overførsel af vores forskningsekspertiser, både til startups, der henvender sig til os udefra, og til vores egne studerende, der også tæller en del iværksættere. Det er en måde at dele viden på, der spreder sig rigtig meget, og vi kommer ud til nogle mennesker, der ofte vil have et helt andet entreprenørielt tankesæt end os selv, men som mangler den faglige og forskningsbaserede viden, vi netop kan bidrage med. Som det fremgår af artiklen Fødevareinnovation mellem universitet og erhverv, fører de bedste innovationssamarbejder både til nye processer eller produkter for virksomheden og til forskning, som kan publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Læs også artiklen om Line Køppen, der læser på kandidaten ”Integrerede fødevarestudier” og er i gang med at udvikle bæredygtigt og let nedbrydeligt engangsservice af øl-affald.

Ny TV-serie om Fødevarevidenskabens historie

At den fødevarevidenskabelige forskning historisk set har været vigtig for samfundet og også er det i dag, fremgår af TV-serien, Fødevarevidenskabens historie – Revolutionen fra Frederiksberg, der kan streames fra TV2/Lorry’s hjemmeside og også ses på vores egen hjemmeside. Det er et spændende indblik i, hvordan fødevarevidenskaben støttede op om omlægningen af dansk landbrug og banede vejen for et stort eksporteventyr af ikke mindst smør og bacon i anden halvdel af 1800-tallet og fremefter. Serien handler også om, at vi nu står på tærsklen til en ny revolution i fødevareproduktionen, hvor vi på kort tid er nødt til at skabe en langt mere bæredygtig produktion, hvis vi skal opfylde FN’s verdensmål.

Meld dig til de allerførste GastroSaloner

Som noget nyt begynder vi at arrangere GastroSaloner, som er et forum, hvor forskere, kokke, praktikere og studerende kan mødes og udveksle viden, erfaringer og styrke deres netværk. Det er en platform, hvor KU FOOD – og samarbejdspartnere – vil formidle ny viden og trends inden for fødevarer, bæredygtighed og forskning til et bredt publikum. De første to GastroSaloner afholdes 5. og 6. september sammen med sanker Thomas Laursen. Temaet er ”Smag på Campus”, og det handler om at finde vild mad, som deltagerne derefter tilbereder og spiser sammen på universitetets område.

International højtrykskonference på KU FOOD i 2020

Husk også allerede nu at gøre plads i kalenderen til den 11. internationale konference om højtryks-biovidenskab og bioteknologi (HPBB2020), som afholdes fra 7.-10. juli 2020 på KU FOOD. Dette bliver den første HPBB-konference i Skandinavien. 

Rigtig god læselyst – og god sommer!

Link til nyhedsbrev nr. 20 juni/juli 2019

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD)

Emner