14. november 2019

Ny undersøgelse af forbrugernes holdning til begrebet "plantebaseret kost"

Forskning

Forbrugerkendskab og holdning til udtrykket ”plantebaseret kost” er blevet undersøgt i Danmark, Belgien, Holland og Spanien i et nyt studie udført på KU FOOD.

En større bevidsthed om sundhed og klima driver overgangen til en kost, der i højere grad er plantebaseret. Men hvad forstår forbrugerne egentlig ved, at kosten er "plantebaseret", og hvad er deres holdning til dette udtryk sammenlignet med andre udtryk som vegetarisk eller vegansk kost? Det har lektor Armando Perez-Cueto og kolleger på Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet (KU FOOD) udforsket i et nyt studie (engelsk).

Unge i Danmark, Belgien, Holland og Spanien blev bedt om at udfylde et spørgeskema vedrørende deres forståelse, holdning og den overordnede appel af udtrykkene plantebaseret, vegetarisk og vegansk kost. Resultaterne viste, at plantebaseret kost generelt er et mindre kendt og forstået begreb end både vegetarisk og vegansk kost, og ofte betragtes det blot som vegansk kost.

Derudover havde deltagerne i Belgien og Holland generelt en bedre forståelse af begrebet og fandt samtidig plantebaseret kost mere tiltalende end de andre to muligheder.

Forbedring af forbrugernes viden og forståelse af en plantebaseret kost kan muligvis gøre den type mad mere tiltalende, øge indtagelsen og dermed lede til et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug.

Emner