11. april 2019

Vi skal alle være en del af løsningerne på de globale fødevareudfordringer

Kommentar

Vi skal blive mere fantasifulde og mere ambitiøse, når det gælder samarbejde på tværs af forskningsområder, organisationstyper og forbrugere. Og ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning skal vi blive bedre til at udnytte de mange data, virksomhederne producerer, med henblik på at finde bæredygtige løsninger. Dermed skal vi sikre grundlaget for cirkulære, bæredygtige løsninger, der skal danne basis for, at vi fremover kan organisere os langt bedre i forhold til at have et fornuftigt træk på fødevareressourcerne og samtidig blive mætte.

Institutleder Anna Haldrup. Foto Claus Boesen. 

Annas Kommentar, KU FOODs nyhedsbrev april 2019

Her på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, KU FOOD, var vi værter, da Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers for nylig lancerede en ny forskningskonkurrence, Green Challenge, for at pirke til forskernes fantasi og incitament til at finde nye løsninger inden for tre forskellige udfordringer på klimaområdet. Til stede var også H.K.H. Kronprinsesse Mary, og vi er stolte over, at lægge både viden og lokaler til denne begivenhed. For ligesom mange andre steder i samfundet mærker vi her på instituttet en stigende erkendelse af, at der skal handles for at opfylde FN’s bæredygtighedsmål i 2030. Hvordan skaffer vi fx mad nok til alle? Det er en af de tre udfordringer i Green Challenge, og det er samtidig et af de spørgsmål, vi til daglig beskæftiger os med på her på KU FOOD.

Københavns Universitet spørger i år de kommende bachelorstuderende, om de vil være en del af løsningerne og i givet fald hvilke udfordringer, de vil beskæftige sig med. På vores bacheloruddannelse, Fødevarer og ernæring, handler det blandt andet om at undgå madspild eller finde frem til løsninger, der er med til at sikre, at alle bliver mætte. Men vi lever i en yderst kompleks verden, så en anden problemstilling, man kan være med til at finde løsninger på, er at udgå overvægt og livsstilssygdomme. Vi er alle en del af problemerne! Men hvis vi både som samfund og enkeltpersoner bestræber os på at være en endnu større del af løsningerne, så er der håb forude!

Planter får mælken til at holde længere

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse en artikel om, hvordan tilsætning af små mængder af planteekstrakt fra grøn te, kan få langtidsholdbar mælk til at holde endnu længere. Forskningen er et eksempel på, hvordan den viden, forskerne har, kan bruges til at forbedre de fødevarer, vi allerede kender. Det konkrete projekt kombinerer mælk med naturstoffer fra planterne fremfor at benytte sig af kunstige tilsætningsstoffer, hvilket efterspørges af forbrugerne. Samtidig handler det om at forlænge holdbarheden, som er en af de metoder, vi som fødevareforskere har til at undgå madspild. Resultatet er opstået ved en kombination af to forskningsområder, henholdsvis planteforskningen og mejeriforskningen, hvilket er noget vi kommer til at se meget mere af i de kommende år, hvor vi sammen med fødevareindustrien, politikerne og forbrugerne skal skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion.

En anden artikel handler om vores strategiske samarbejde med virksomheden FOSS, som vi har samarbejdet med i mange år – ikke mindst er en del ansatte hos FOSS uddannet her på Institut for Fødevarevidenskab. Med en ny samarbejdsaftale går FOSS og KU FOOD sammen med vores kollegaer på Datalogisk Institut, DIKU, ind og ser på nogle specifikke områder med henblik på dataopsamling og håndtering af store datamængder. Samarbejdet materialiserer sig blandt andet ved, at vi vil dele medarbejdere, hvorfor vi sammen har opslået en postdoc-stilling, som bliver tilknyttet det nye Artificial Intelligence Science Center på Københavns Universitet.

Læs nyhedsbrevet her

God læselyst!

Anna Haldrup

Leder af Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, KU FOOD

 

 

Emner