8. august 2018

Rusture skal bidrage til fællesskab og faglighed

 Af

  • Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
  • Charlotte Bjergegaard, viceinstitutleder med ansvar for undervisning på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet

Politiken bragte den 7. august en kronik af Amalie Himmelstrup, hvori hun beskriver sin rustur på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i 2014. Hun opfordrer i kronikken til, at rusturene gennemføres, så både introverte og ekstroverte studerende kan føle sig inddraget og trygge ved at deltage, og at der er en tydelig mulighed for, at deltagere kan sige fra, hvis programmet overskrider personlige grænser.

På fakultetet er vi enige. Vi ved fra løbende evalueringer, at studieintroduktionen er helt central for både den faglige og sociale integration på studierne. Vi ved også, at nogen har det sådan, som Amalie Himmelstrup beskriver. Netop derfor er der sket en del ændringer omkring studieintroduktionen på fakultetet, for vi vil gerne skabe rum og plads til alle.

I lyset af de senere års debatter har vi sikret en stærk ledelsesmæssig forankring af studieintroduktionen på institutterne, og vi arbejder pt. med at udvikle et koncept for samarbejdsaftaler mellem institutledelsen og rusvejlederne. Samarbejdsaftalerne gør det blandt andet tydeligt, at studieintroduktionen skal være både faglig og social, skal inkludere alle og at ingen må føle sig presset til at deltage i aktiviteter.

Siden 2017 har vi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet arbejdet ud fra et sæt af fælles rammer for studiestarten på bacheloruddannelserne. Rammerne indeholder en række fokusområder og læringsmål, der skal understøtte, at de studerende får en tryg start på uddannelsen og samtidig gøre dem studieparate. Vi fokuserer på etablering af fællesskab og introduktion til det faglige, sociale og studenterpolitiske miljø. Derudover har vi fokus på det at være studerende, på selve uddannelsen samt de praktiske forhold og faciliteter på universitetet.

Studieintroduktionen bliver evalueret to gange om året. Den første evaluering foregår efter studieintroduktionen, hvor vi i forhold til de nævnte fokusområder og læringsmål spørger de studerende om deres udbytte af introduktionens første dage på campus og den efterfølgende rustur. Den anden evaluering er i februar, hvor de studerende bliver spurgt om deres udbytte i forhold til læringsmålene for det første halve års undervisning og liv på campus. Evalueringerne er i det store hele positive, men vi bliver altid klogere på, hvad vi kan gøre bedre for at sikre den mest optimale studiestart.

Når rusture gennemføres af studerende for studerende, vil der også fremover være studerende med dårlige oplevelser på rusturen. Men vi garanterer, at ledelse, rusvejleder og studiestartskoordinatorer arbejder hårdt for, at de studerende får den bedst mulige start på deres studie.