13. oktober 2018

Nordic Food Lab bliver en del af Future Consumer Lab på Københavns Universitet

Pressemeddelelse

Efter fire års fælles drift af Nordic Food Lab (NFL) overdrager NFL’s bestyrelse det samlede NFL til Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) på Københavns Universitet. Den selvejende institution Nordic Food Lab nedlægges, mens aktiviteterne videreføres som en del af Future Consumer Lab.

Claus Meyer, bestyrelsesformand for den selvejende institution Nordic Food Lab.
Foto: Thomas Grøndahl

Indholdet på Nordic Food Lab's tidligere hjemmeside findes i et arkiv på Future Consumer Lab's hjemmeside.

KU FOOD og Nordic Food Lab’s bestyrelse har i 4 år været fælles om driften af Nordic Food Lab (NFL), hvis opgave har været at udforske smag og fødevarer fra Norden. NFL er startet af Claus Meyer og René Redzepi i 2008 og blev i 2014 en del af KU FOOD for at samle gastronomi og fødevarevidenskab i udforskningen af smagens potentiale i forhold til bl.a. ressourceudnyttelse og bæredygtighed. Samarbejdet har affødt mange spændende resultater, og mens den selvejende institution nedlægges, videreføres Nordic Food Lab’s forskning i smag og bæredygtighed i Future Consumer Lab på KU FOOD.

Oprettelsen af NFL i 2008 var et udtryk for en ide om at løfte ambitionsniveauet i fødevareerhvervenes produktudvikling ved at involvere kokkene i samtalen mellem universiteternes grundforskning, landbruget og fødevareindustrien.  Målet var en bæredygtig og mere velsmagende fødevareproduktion med et stærkere entreprenørskab og større innovationshøjde.

 ”Set fra bestyrelsens side er opgaven løst. Derfor overdrager vi nu aktiviteterne i Nordic Food Lab til Institut for FødevarevidenskabKøbenhavns Universitet, der vil videreføre traditionen for tætte samarbejder med den gastronomiske verden. Nordic Food Labs ansatte, praktikanter og studerende har gennem årene skabt en imponerende mængde viden, og aktiviteterne har vakt international opmærksomhed og været til inspiration for lignende miljøer andre steder. Det glædelige er derfor, at KU i virkeligheden ikke er alene om at varetage arven,” siger bestyrelsesformand for den selvejende institution Nordic Food Lab, Claus Meyer.

”Vi vil gerne sige Claus Meyer og resten af bestyrelsen for Nordic Food Lab hjertelig tak for det arbejde, de har udført gennem årene. NFL har især bidraget med at udforske nye råvarer i regionale kontekster med respekt for ressourcer og samfundskulturer på en måde, der har været med til at sætte barren for både gastronomien og fødevarevidenskaben højere,” siger leder af Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) ved Københavns Universitet, Anna Haldrup og fortsætter:

Anna Haldrup, leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Foto: Claus Boesen

”På KU FOOD sigter vi mod en endnu bredere tilgang til gastronomien med endnu dybere rødder i vores fødevareuddannelser og -forskning. Ved at samarbejde på alle niveauer med både nordiske og internationale samarbejdspartnere har vi enestående forudsætninger for at komme med løsninger, der bidrager til en positiv samfundsudvikling, når det gælder fødevareproduktion, gastronomi, velsmag, bæredygtighed og befolkningens sundhed. Vi glæder os samtidig over, at NFL overdrager sine aktiver til os, hvilket vil komme både forskere og studerende på Københavns Universitet til gode.”

Future Consumer Lab (FCL) arbejder med fødevarevidenskab i et forbrugerperspektiv. Forskningen bidrager til en bæredygtig udvikling, herunder forbedret folkesundhed, ved at koble forbrugernes fødevarepræferencer til udviklingen af nye fødevarer. Gastronomi, smagsanalyse, sensorik, forbrugeranalyser samt vidensformidling om mad og forbrugere er bærende elementer i laboratoriets arbejde.