20. august 2018

Ny forskning viser, hvordan børn vil have maden serveret

Ny forskning

At få børn til at spise maden er en udfordring for mange forældre, og her kan ny forskning fra Future Consumer Lab ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet være en hjælp. Det viser sig nemlig, at børn har forskellige ønsker til, hvordan maden skal være arrangeret på tallerkenen, for at de helst vil spise den, afhængigt af køn og alder.

Måden man arrangerer maden på tallerkenen, har betydning for, hvor godt børn i forskellige aldre kan lide den.  Foto: Københavns Universitet.

Formålet med forskningen fra Future Consumer Lab var at undersøge, om børn foretrækker en bestemt måde at få maden serveret på, og om deres køn og alder gjorde en forskel i forhold til deres ønsker.

”Som forsker har jeg anekdotisk hørt forældre fortælle om, at deres børn helst vil have maden serveret på en bestemt måde, herunder i en bestemt rækkefølge. Men vi har ikke ret meget evidensbaseret viden om, hvordan børn sorterer og spiser deres mad, hvilket ellers er meget relevant, når vi fx gerne vil have vores børn til at spise flere grønsager – eller i det hele taget til at spise maden,” siger lektor Annemarie Olsen fra Future Consumer Lab ved Institut for FødevarevidenskabKøbenhavns Universitet.

Udover at være en håndsrækning til forældre, kan forskningen bruges til at optimere madordninger på skoler og måltider, som bliver leveret til eleverne af eksterne leverandører. 

Stor gevinst med lille indsats

Man ved allerede, at man kan få børn til at spise mere frugt og grønt blot ved at præsentere det i hapser, der står frit fremme, så man let kan snuppe og spise dem. Man ved også, at den visuelle præsentation betyder noget for indtaget blandt børnene.

”På samme måde vil det jo være rart at vide, om der kan være store gevinster at hente blot ved at arrangere maden på tallerkenen på en særlig måde,” siger Annemarie Olsen.

Lektor i sensorik Annemarie Olsen er en af forfatterne bag artiklen. Foto: Københavns Universitet.

100 børn rangordnede maden efter foretrukken serveringsstil

I studiet deltog 100 skolebørn på henholdsvis 7-8 samt 12-14 år. De lavede en prioriteret liste over fotos af seks forskellige retter, serveret på tre forskellige måder:

  1. Delelementerne af maden præsenteret separat, så de ikke rørte ved hinanden
  2. Som et mix af separate ingredienser og ingredienser, der var blandet sammen
  3. Al maden blandet sammen

Ud fra børnenes prioritering af de viste fotos, kunne forskerne se, hvilken præsentation af maden, de bedst kunne lide, og hvilken serveringsstil de brød sig mindst om. Studiet viser, at yngre piger foretrækker den separate serveringsstil, mens de jævnaldrende drenge ikke har en præference for, hvordan maden er arrangeret. Forskningen viser også, at børn mellem 12-14 år foretrækker, at maden enten er blandet sammen eller bliver serveret som et miks af separate ingredienser og ingredienser, der er blandet sammen.

6 forskellige retter blev testet, herunder ris med kylling samt kartofler med frikadeller.
Foto: Københavns Universitet.

Adskilt serveringsstil, den bedste løsning

Forskningen siger ikke noget om, hvorfor de yngre piger helst vil have maden serveret som separate ingredienser.

”Et bud kunne være en forestilling om, at de forskellige ingredienser kan kontaminere hinanden. Men det kan også være, at de foretrækker at spise de forskellige elementer i en bestemt rækkefølge, eller at den klare opdeling blot giver et bedre overblik,” siger Annemarie Olsen, der på baggrund af forskningen råder til, at man serverer maden opdelt på tallerkenen – i hvert fald, når det drejer sig om de yngre aldersgrupper.

”Barnet kan jo sagtens selv blande maden ud fra den anretning, hvor de forskellige delelementer af maden er adskilt på tallerkenen, mens det omvendte i sagens natur ikke kan lade sig gøre,” siger hun.