30. april 2018

FOOD har ansat ingeniør til at styre pilotanlæg

FOOD teknologiplatforme

FOOD råder over et forskningsmejeri, som vil blive opgraderet i løbet af 2018 og 2019, og har investeret i et nyt bryggeri, der bliver leveret i begyndelsen af 2019. Begge investeringer opgraderer universitetets fødevareteknologiske platform betragteligt, og per 1. februar 2018 ansatte FOOD derfor ingeniør Sylvain Barjon som Pilot Plant Manager.

Sylvain Barjon kommer til at stå for implementeringen af det nye udstyr samt for løbende vedligehold og udbygning. Han samarbejder med brugerne af de to pilot-anlæg, når der køres forsøg og vil også tage initiativ til at danne netværk med Pilot Plant Managers hos partnere i føde- og drikkevareindustrierne. Målet er at udveksle erfaringer med henblik på optimal udnyttelse af udstyret samt at skabe grobund for endnu flere fremtidige forskningssamarbejder.

Udover mejeriet og bryggeriet har FOOD også et bageri og et anlæg til kødforarbejdning.