14. december 2017

3 gode råd om, hvordan din virksomhed kan undgå at blive offer for fødevaresvindel

Fødevaresvindel

Din virksomhed kan undgå fødevaresvindel ved at implementere Proces Analytisk Teknologi (PAT) og herunder såkaldte ”hurtigmetoder” for kvalitetskontrol. NIRS-metoden, hvor man analyserer eller fingerprinter sine ingredienser eller råvarer med nær-infrarød spektroskopi er vores bedste bud på at afsløre fødevaresvindel lige nu.

Foto: Sørensen et al.

Af Klavs Martin Sørensen, postdoc ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet – forsker i anvendelse af fødevareanalyse ved hjælp af hurtigmetoder, herunder i brugen af nær-infrarød spektroskopi (NIRS)

Tre gode råd om, hvordan man undgår at ende som et offer for fødevaresvindel kunne derfor være:

  1. Få etableret nogle procedurer for indgangskontrol af alle råvarer til virksomheden. Heri ligger en overvejelse af, hvordan man tager en repræsentativ prøve af sine råvarer. Hvis det er en homogen masse, kan man måske bare åbne en hane på en tankvogn og tage en prøve. Men virksomheder kan også få leveret varer i form af tørstof i store sække, hvor det, der ligger i bunden af sækken, kan være forskelligt fra det, der ligger i toppen, og så skal man måske tage prøver ud flere steder.

  2. Brug analysemetoder, hvor man får svar med det samme – på Institut for Fødevarevidenskab er vores mest oplagte svar, at man benytter sig af nær-infrarød spektroskopi, hvis man vil måle alle råvarer i den takt de kommer ind i produktionen.

  3. Brug det samme udstyr til at teste virksomhedens færdige produkt. Her handler det ikke om fødevaresvindel, men nær-infrarød spektroskopiske analysemetoder har vundet indpas i en lang række virksomheder, fordi man med denne analysetype kan sikre sig, at man selv levere det, man har lovet til kunderne. En ensartet høj kvalitet.

Flere og flere virksomheder, vi møder, benytter sig af nær-infrarød spektroskopi, når de skal undersøge deres råvarer og slutprodukter, og metoden har gjort livet meget lettere for dem. Nær-infrarød spektroskopi giver som sagt svar med det samme, og så ødelægger det ikke råvaren. Før i tiden måtte man nøjes med at tage stikprøver, som skulle sendes til et kemisk laboratorium med deraf følgende lange svartider. Både små og store virksomheder kan få glæde af metoden, og det er svært for os at finde en industri, hvor man ikke ville kunne kvalitetssikre yderligere med NIRS. På Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet forsker vi i anvendelsen af bl.a. NIRS og i anvendelsen af de data, der produceres. Vi leder efter nye algoritmer, som kan bruges til at overvåge produktionerne og nye metoder, der kan afsløre fødevaresvindel med en endnu større detaljeringsgrad end vi kan i dag.

Klavs Martin Sørensen.
Foto: Daniel Schultz Madsen

Klavs Martin Sørensen er medforfatter til artiklen “The use of rapid spectroscopic screening methods to detect adulteration of food raw materials and ingredients”. Artiklen er bragt som ekspert opinion i det videnskabelige tidsskrift Current Opinion in Food Science.

Andre forfattere er postdoc Bekzod Khakimov samt professor Søren Balling Engelsen – også fra Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet.

Forskerne definerer i artiklen følgende 3 grader af uønsket modificering af fødevarer:

Fødevaresvindel (Food Fraud)

Forsætlig ændring af fødevarer, råvarer og ingredienser; typisk med det formål kunstigt at øge en kvalitets parameter. Dette omfatter anvendelsen af forbudte stoffer, forurening af produktet og anden mangel på overholdelse af produktbeskrivelsen. Fødevaresvindel vil i mange tilfælde kunne afsløres med NIR-spektroskopi

Fødevareforfalskning (Adulteration)

Fødevareforfalskning handler om - uden at deklarere det - at tilføre et supplerende billigere stof til en fødevare, en råvare eller ingrediens med det formål kunstigt at forøge mængden af den pågældende fødevare. Afsløring af fødevareforfalskning omfatter både kvalitative og kvantitative analyser. Fødevareforfalskning vil i mange tilfælde kunne afsløres med NIR-spektroskopi

Fødevareautenticitet (Authenticity)

Fødevareautenticitet refererer til rigtigheden af kvaliteten af fødevarer, råvarer og ingredienser, herunder oprindelse, sort, originale produktions-opskrifter, producenter, anvendte metoder, geografisk placering og tid. Test af en fødevares autenticitet er ikke kvantitativ og vil i begrænset omfang kunne afsløres ved hjælp af NIR-spektroskopi

Nærværende er bragt i en engelsk udgave på Danish Food Clusters blog