1. juli 2016

Professor Lilia Ahrné holdt sin tiltrædelsesforelæsning på Københavns Universitet

Tiltrædelsesforelæsning

"Challenges and Opportunities in Dairy Process Technology" var titlen på forelæsningen, der blev holdt på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD). Et af Lilia Ahrnés fremmeste mål som ny professor i mejeri procesteknologi er at udvikle en platform, der kan levere høj forskningskvalitet og dygtige medarbejdere til mejeriindustrien.

Professor Lilia Ahrné. Foto: Lene H. Koss

Det var med stolthed, leder af Institut for Fødevarevidenskab, Bjarke Bak Christensen, introducerede professor Lilia Ahrné og hendes forelæsning for den fremmødte skare af partnere og kolleger fra både industri og universitet.

Forelæsningen handlede dels om Lilia Ahrnés forskning, dels om fremtiden for mejeri procesteknologi på FOOD. Den nybagte professor vil bl.a. sætte fokus på udviklingen af innovative og bæredygtige løsninger til produktion af sunde og naturlige mejerprodukter, herunder minimal-processering.

Lilia Ahrné mener, at de traditionelle forarbejdningsteknologier skal revurderes og være drevet af forbrugernes behov for gennemsigtighed og lokalt fremstillede produkter. Det kan fx handle om at udføre forarbejdningen af produkterne eller en del af den tættere på landmanden eller tættere på forbrugeren.

Efter forelæsningen inviterede Bjarke Bak Christensen de fremmødte til en reception for Lilia, der foregik i instituttets lokaler på Rolighedsvej på Frederiksberg.