8. juni 2016

Det Gode Ældreliv på Folkemødet

Folkemøde 2016

Københavns Universitet sætter den nyeste viden om fysisk aktivitet, ernæring, fødevarer, sundhedsøkonomi og ældre på programmet på Folkemødet 2016. Tre institutter under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, er gået sammen om at præsentere bidder af deres omfattende ældreforskning til gavn for nutidens og fremtidens ældre. Det drejer sig om Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Der foregår en række forskningsaktiviteter på de tre nævnte institutter under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, på Københavns Universitet, der er dedikeret til det gode ældreliv. Det drejer sig om forskning i fysisk aktivitet, samfundsøkonomi samt fødevarer og ernæring. En hvidbog, der blev publiceret i 2015, samler fx den viden, der ligger til grund for yderligere forskning indenfor ernæringsområdet, som specifikt retter sig mod den ældre befolkningsgruppe.

Mange ældre spiser god mad og har gode oplevelser af måltidet, men der er også en gruppe ældre, som ikke spiser optimalt. Mange er undervægtige, hvilket er forbundet med øget sygelighed og heraf afledte omkostninger til behandling og pleje. Omvendt kan forebyggelse af underernæring og vægttab både modvirke sygdom og forbedre den enkeltes mobilitet, selvhjulpenhed og livskvalitet, hedder det i hvidbogen ”SMAG – Skønne Måltider til Alle Gamle”. Hvidbogen er udarbejdet af Københavns Universitet i samarbejde med Madkulturen.

En anden stor udfordring for en gruppe af de ældre er fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet kan føre til tab af muskel og knoglemasse og øger risikoen for at udvikle type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Derfor kan fysisk aktivitet og tillid til egen kropslig formåen have stor betydning for ældres muligheder for at opretholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder længst muligt. Særligt interessant er det, hvilken effekt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og en forbedret ernæringsmæssig kvalitet af maden har på plejekrævende ældre.

”Vi ser ældreområdet som et fælles interesseområde for de tre SCIENCE-institutter NEXS, FOOD og IFRO, som tilsammen sidder med en nøgle i forhold til udviklingen af ældreområdet. Vi ved, at milliarder af kroner samt masser af livskvalitet går tabt, fordi mange ældre ikke har en tilstrækkelig god ernæring, og der er også udfordringer for de ældre og dermed for samfundet, når det gælder fysisk aktivitet. Det er noget, vores forskning og samarbejder med andre organisationer, offentlige institutioner og virksomheder, kan være med til at ændre på,” siger Viceinstitutleder for Erhverv og Myndighed på FOOD, Nanna Viereck.

Stor debat om mad, fysisk aktivitet og samfundsøkonomi

De tre institutter har valgt at arrangere en event og debat, der udspiller sig over 2,5 timer i Folkemødets nye tematelt ”Sundhedsteltet”, som deles af en række organisationer på sundhedsområdet.

”Vi har inviteret politikere og folk fra erhvervsliv og industri til en event, hvor også forskere fra de tre institutter vil deltage. Eventen og debatten bliver styret af Mette Frisk fra DR’s tv-program Madmagasinet. Vi indleder med, at Kalundborg Kommune præsenterer deres nye strategi for ældreområdet. Eventen er opbygget af tre elementer, hvoraf den første har fokus på maden og er en debat. Den næste handler om fysisk aktivitet, hvor en professor fortæller om værdien af denne og nogle ældre floorballspillere fortæller om deres personlige erfaringer. Under den tredje event fremlægger to professorer potentialer og udfordringer i forhold til ældrevelfærden i Danmark, mens et panel af politikere og meningsdannere står klar til at debattere” siger Nanna Viereck.

I de indlagte debatter optræder en række forskellige aktører, som har hver deres vinkel på emnet. Man kan bl.a. møde Landbrug & Fødevarers direktør, Karen Hækkerup, Innovationsdirektør i Coop, Jeff Salter, direktør i Madkulturen, Judith Kyst, formanden for Kost- og Ernæringsforbundet, Ghita Parry, samt institutlederne Bjarke Bak Christensen fra FOOD og Arne Astrup fra NEXS ved Københavns Universitet. Dertil kommer en madleverandør og flere politikere.

Gastronomisk Legestue byder på videnskabelig ældremad

Under eventen serverer Gastronomisk Legestue forslag til måltider, som er særligt rettet mod ældre for debatpanelet og smagsprøver til teltets gæster.  Én ret er fx lavet specielt til ældre med tygge-synke-problemer (dysfagi), mens en anden er lavet til ældre, der har mistet noget smagssansen. Lektor i fødevarekemi Karsten Olsen præsenterer retterne, mens professor i sensorik Wender Bredie fra FOOD, der forsker i disse emner, er med i debatpanelet.

Så læg vejen forbi Sundhedsteltet lørdag mellem 11.30 og 14.00. Vi glæder os til at se dig!

Emner