7. november 2016

Bjarke Bak Christensen fratræder som institutleder 30. november 2016

Fratrædelse

Efter næsten seks år som leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet har Bjarke Bak Christensen valgt at søge nye udfordringer. På FOOD udpeges lektor Susanne Sørensen som konstitueret institutleder, indtil en ny institutleder er ansat.

Den 1. december tiltræder Bjarke Bak Christensen sin nye stilling som institutdirektør på DTU Bioengineering, der er et nyt institut på DTU, opstået efter en opdeling tidligere på året af DTU Systembiologi i to nye institutter: DTU Bioengineering og DTU Bioinformatik.

”Det bliver vemodigt at forlade gode og engagerede kolleger, og det har været et meget spændende sted at være leder. Men nu har jeg lyst til at prøve noget nyt, og jeg mener, jeg afleverer FOOD i en rigtig god form. Sammen har vi, medarbejdere og ledelse, udviklet et af Nordeuropas stærkeste miljøer, når det gælder udvikling af fremtidens fødevarer, både inden for forskning og uddannelse. Det kan vi godt være stolte af," siger Bjarke Bak Christensen.

På FOOD udpeges lektor Susanne Sørensen som konstitueret institutleder, indtil en ny institutleder er ansat.

Bjarke Bak Christensen blev uddannet som civilingeniør fra DTU i 1990, og tog fire år senere en ph.d. ved Institut for Mikrobiologi på DTU. Efter en periode som postdoc begyndte han i 1999 som seniorforsker i Fødevaredirektoratet og fra 2004 som sektionsleder i Danmarks Fødevare og Veterinær Forskning, som i 2007 blev til DTU Fødevareinstituttet. Fra 2008 var han forskningschef i Afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdering, DTU Fødevareinstituttet.

Institut for Fødevarevidenskab på KU afholder afskedsreception for Bjarke Bak Christensen fredag den 25. november kl. 14.00 – 16.00 på Rolighedsvej 26, lokale A001, stueetagen. Registrer venligst din deltagelse på hdr@food.ku.dk senest den 16. november.