24. juli 2016

226 unge vil læse fødevarer på Københavns Universitet

fødevareuddannelse

226 unge har søgt om optagelse på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring på Københavns Universitetet. Det er et fald på 5 % set i forhold til 2015, og af de 226 potentielle studerende har 86 fødevareuddannelsen som deres førsteprioritet.

Institutleder Bjarke Bak Christensen ved Institut for Fødevarevidenskab ærgrer sig naturligvis over tilbagegangen, men hæfter sig ved, at det er en generel tendens på ernæring og sundhedsområdet.

”Efter en årrække med fremgang er uddannelserne på området sundhed og ernæring generelt udfordret af faldende tilgang. Vi har gjort en del tiltag på for eksempel Facebook, og det hjælper til, at ansøgertallet hos os på Københavns Universitet kun falder omkring halvt så meget som på landsplan," siger Bjarke Bak Christensen.

På landplan er antal ansøgere indenfor sundhed og ernæring faldet med 9 % fra 2015 til 2016.

For dem, der ikke nåede at komme ind på fødevareuddannelsen på Københavns Universitet, kommer der en chance til. Den 30. juli 2016 får de studerende, der har søgt nu, svar på deres ansøgning. Og samme dag melder man ledige pladser ud med ansøgningsfrist 11. august 2016 kl. 12. Man kan læse mere på www.studier.ku.dk

"Jeg vil naturligvis opfordre til, at man benytter chancen og tilmelder sig fødevareuddannelsen. Vi tilbyder en uddannelse med lav arbejdsløshed, et fantastisk godt studiemiljø og undervisning med meget stor virksomhedskontakt," slutter institutleder Bjarke Bak Christensen.