ÅBENT HUS om Fødevarevidenskab og Fødevareinnovation og Sundhed

Fredag d. 10. marts kl. 13.00 - 16.00 holder kandidatuddannelserne i Fødevarevidenskab og Fødevareinnovation og Sundhed åbent hus. Du kan også høre mere om uddannelserne i Klinisk ernæring og Human ernæring. 

Åbent Hus sker i Vandrehallen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Her kan du møde studerende og undervisere fra alle uddannelserne.

Ud over muligheden for at finde mere information og spørge ind til de fire uddannelser vil der være oplæg, hvor vi fortæller om uddannelsernes indhold og opbygning. Du kan få et indtryk af, hvad uddannelserne kan bruges til, og vores studievejleder informerer om ansøgnings- og optagelsesprocedurer m.m.

Oplægget holdes klokken 14.00 og varer ca. 45 minutter. Det sker i lokale A2-84.01.

Mødested: Institut for Idræt og Ernærings bod kl 13.55.

Program for dagen

13.00-16.00
Boderne i Vandrehallen er åbne og du kan få en snak med studerende og undervidere ellerg å en tur på campusområdet.

14.00-15.00
Fælles oplæg om kandidatuddannelserne Fødevarevidenskab; Fødevareinnovation og sundhed; Klinisk ernæring samt Human ernæring.

Tid og sted

Fredag den 10. marts 2017 kl. 13.00-16.00
Vandrehallen, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

Læs mere om åbent hus på fakultetets hjemmeside.