21. november 2017

Big Cheese Data - Fuldautomatisk online 3D NIRS målinger, modellering og styring af kvaliteten i osteproduktionen

Mejeriindustrien i Danmark er berømt for sine oste. I 2015 producerede mejerierne 392.000 tons ost, hvoraf 85 % blev eksporteret. Kvalitetskontrol er derfor af afgørende betydning, og industrien vil gerne opgradere fra laboratorie-baseret at-line enkeltmålinger til 100 % online kvalitetskontrol af alle oste.

Online kvalitetskontrol af osteproduktionen er imidlertid særdeles udfordrende pga. ostens størrelse og form og deraf følgende heterogenitet og kvalitetsgradienter i den enkelte ost. Nær-infrarød spektroskopi har potentialet til at give et unikt kemisk-fysisk fingeraftryk af ostekvaliteten, og dette projekt vil undersøge mulighederne for at benytte rumligt opløst nær-infrarød spektroskopi til online kvalitetskontrol.

Dette projekt tager udgangspunkt i en metode, hvor en nær-infrarød spektroskopisk metode er optimeret og automatiseret for analyse af oste direkte i produktionen. Dette giver osteproducenten mulighed for at generere en meget stor database af målinger over forskellige oste, produktionsudsving, årstidsvariation, råvareudsving samt karakterisering af ostens udvikling under lagring. Databasen kan efterfølgende anvendes til at monitorere og karakterisere nye oste og beskrive deres forventede kvalitetsegenskaber efter endt lagring. Metoden er unik ved, at databasen udvikles organisk ved at tilføje alle nye målinger og vurderinger fra den løbende produktion af oste. Systemet får derved en selv-lærende egenskab og vil blive bedre og bedre til at forudsige kvaliteten af de færdige oste.

Projektet vil udvikle en automatisk metode, der ikke blot tillader måling på alle oste i en produktion, men som også kan beskrive variationen/heterogeniteten inde i den enkelte ost. Målingerne foretages direkte på osten på produktionslinjen. Der er tale om en online, real-time, ikke-destruktiv kortlægning af produktionskvaliteten.

Læs mere om projektet på FOODs engelske hjemmeside