30. december 2017

NEOCOL - Ko-colostrum til nyfødte børn

Mavetarmsystemet og immunforsvaret er særligt følsomt hos for tidligt-fødte børn, og mødre til disse har store problemer med at igangsætte mælkeproduktion og amme deres nyfødte. Derfor stræber projektet NEOCOL efter at finde en alternativ mælkeerstatning i form af ko-colostrum til fremme af præmature børns tarmsundhed, immunitet og hjerneudvikling de første uger efter fødsel.

Kvinder, som føder børn for tidligt, har store problemer med at få igangsat mælkeproduktionen og amme deres følsomme nyfødte børn de første uger efter fødsel, særligt efter meget tidlige fødsler (24-32 ugers graviditet). På verdensplan fødes der årligt 15 millioner børn for tidligt (<37 ugers graviditet) og 1 million af disse børn dør som følge af sygdomme de første uger.

Projektet NEOCOL stræber efter at finde et supplement til human donormælk og modermælkserstatninger, som er vanskelige, dyre og ikke-optimale diæter til tidligt-fødte børn. Projektet udvikler dansk special-fremstillet ko-colostrum (dvs. den første mælk fra køer der lige har født) som et supplement til modermælk de første uger efter tidlig fødsel. Dette skal fremme tarmsundhed, immunforsvar og hjerneudvikling i præmature børn.

Udviklingen af dette ko-colostrum-produkt bygger på resultater, som gennem 10 år er tilvejebragt i tidligt-fødte grise, en anerkendt dyremodel for tidligt-fødte børn, der er blevet udviklet i Danmark under ledelse af professor Per Sangild, der også leder NEOCOL-projektet. Tolerance og risikovurdering af ko-colostum-produktet er fornyligt testet i et mindre studie på børn i Danmark og i Kina.

I NEOCOL optimeres produktionen af ko-colostrum yderligere, ligesom der vil blive gennemført yderligere studier af colostrums sundhedsmæssige virkning i grise og i 2 store studier på tidligt-fødte børn i Danmark og i Kina. Målet er, at studierne kan underbygge brugen af et nyt colostrum kvalitetsprodukt til supplering af ernæring med modermælk de første uger efter tidlig fødsel.

Læs mere om projektet på FOODs engelske hjemmeside