16. februar 2015

REWARD: Genanvendelse af vand i fødevare- og bioprocesseringsindustrier

FOOD FORSKNING

Projektet går ud på, at etablere et forskningsmiljø, der skal levere grundlæggende viden for at bringe dansk industri tættere på selv-bæredygtighed - den lukkede fabriks princip, hvor vandindtag reduceres ved at genbruge produktionsstrømme. Fokuset er på procesvand fra fødevare- og bioprocesseringsindustrier med linjer til flere produkter og omfatter teknologivirksomheder, der arbejder med generiske principper, der kan tilpasses til andre industrier med lignende udfordringer som for eksempel bryggeriindustrien, grøntsags- eller frugtforarbejdning, bioraffinaderier og fermenteringsindustrien.

Læs mere om projektet på FOODs engelske hjemmeside.