Design and Consumer Behavior

  1. 2022
  2. Published

    Arealanvendelse og bioøkonomi – forudsætninger for og beregninger af 2030 scenarier: Marin Biomasse

    Bruhn, A., Maar, M., Holbach, A. M. & Thomsen, Marianne, 2022, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 21 p. (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 21).

    Research output: Book/ReportReportCommissioned