Coronavirus Information på dansk / Information in English

Project details – Københavns Universitet

Project proposals > Project details

Hurtig-analyse af lægemidler

Educational level:Master thesis
Target group:MSc Food Science and Technology
MSc Food Innovation and Health
Main area:Chemometrics and Analytical Technology
Project description:

I produktionen af lægemidler er en hurtig analyse af hjælpestoffer et hastighedsbegrænsende trin. Mange råvarer analyseres stadig i dag med traditionelle vådkemiske analyser som er beskrevet i forskellige pharmacopéer. Analysen af laktose inkluderer en vandbestemmelse som er baseret på en titrering (KF) og denne analyse er tidskrævende. Formålet med dette projekt er at udvikle og validere en hurtig og valid kemometrisk metode (PLS) baseret på NIR spektroskopi til vandbestemmelse, som erstatning for den nuværende titreringsmetode. Projektet vil derfor indeholde måling af prøver med referencemetoden (KF) og måling af de samme prøver med NIR (med enten probe, powdersamplIr eller vial holder), modellering (primært PLS og PLS-DA) og endelig validering iht. interne og eksterne retningslinjer.

Projektet er et samarbejde med Lundbeck. Michael Lauridsen fra Lundbeck vil være medvejleder på projektet.

Keywords:NIR, PLS, Kalibrering
Supervisor(s): Rasmus Bro
Email:rb@food.ku.dk
Last edited:06-08-2019