Coronavirus Information på dansk / Information in English

Project details – Københavns Universitet

Project proposals > Project details

Udvikling af metode til bestemmelse af oliedråbestørrelse i mayonnaise

Educational level:Bachelor project, Master thesis
Target group:BSc Fødevarer og ernæring
MSc Food Innovation and Health
MSc Food Science and Technology
Main area:Ingredients and Dairy Technology
Project description:

KMC erstatter æg i mayonnaise med stivelse, og kvaliteten og stabiliteten af mayonnaisen er vigtig. En mayonnaise er en olie-i-vand-emulsion, og størrelsen af oliedråberne er et udtryk for, hvor stabil emulsionen er. Vi bestemmer i dag oliedråbestørrelsen vha. laserdiffraktion, men denne metode måler størrelsen af samtlige partikler i mayonnaisen, og vi får derfor ikke et ordentligt billede af størrelsen på oliedråberne. 

Vi forestiller os, at der skal udvikles en metode, hvor en computer via billedbehandling af et mikroskopibillede identificerer oliedråberne blandt de andre ingredienser, tæller og bestemmer størrelsen af dem.  

Disse resultater skal sammenlignes med resultater fra laserdiffraktionen, som efterfølgende evt. skal justeres, så vi får mindst mulig påvirkning fra stivelseskornene, og hovedsagligt ser på størrelsen af oliedråberne.

 

Vi måler oliedråbestørrelsen vha. laserdiffraktion, men får vi et reelt billede af oliedråbestørrelsen, eller er der for stor påvirkning fra andre ingredienser i mayonnaisen?

Vi forventer svar på, om vores nuværende metode er retvisende, eller om en justering af metoden er nødvendig.

For uddybning af projektet eller spørgsmål, kontakt Mette Nees Jensen (mnj@kmc.dk)

 

Keywords:mayonaise, emulsions
Supervisor(s): Mette Nees Jensen
Email:mnj@kmc.dk
Last edited:07-05-2019