Coronavirus Information på dansk / Information in English

Project details – Københavns Universitet

Project proposals > Project details

Sammenligning af vegetabilske proteiner

Educational level:Bachelor project
Target group:BSc Fødevarer og ernæring
Main area:Ingredients and Dairy Technology
Project description:

Sammenligning af vegetabilske proteiners aminosyre sammensætning og biologisk tilgængelighed.

Da vi lancerer et kartoffelprotein til human ernæring, som skal sælges primært på en optimal aminosyre sammensætning, ønsker KMC at kende indholdet af aminosyre i andre vegetabilske proteiner. Der tænkes på en litteraturgennemgang af nyligt publicerede videnskabelige artikler på området. Her er en indeksering af diverse aminosyre i de forskellige proteiner med WHO/FAO-anbefalinger ønsket for overskuelighedens skyld.

Hvilket indhold er der kvantitativt af essentielle- og forgrenede-aminosyre i diverse protein typer i planteriget.

Vi får dokumenteret hvorledes kartoffelprotein adskiller sig mht. essentielle- og forgrenede-aminosyre i forhold til øvrige proteiner.

Litteratur gennemgang af nyligt publicerede værdier.

Indeksering af udvalgte aminosyre med WHO/FAO som reference.

Grafisk præsentation af indekserede værdier.

Sød valle som en intern reference/standart.

Diverse grafiske fremstillinger som spider-web, søjle diagrammer og lagkage grafer.

Rene Schröder, Senior applicaton specialist KMC, Mobile +4593631706

 

Keywords:vegetable proteins, digestion
Supervisor(s): Rene Schröder, Senior applicaton specialist KMC, Mobile +4593631706
Email:
Last edited:07-05-2019