Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Charlotte Bjergegaard

Charlotte Bjergegaard

Lektor

Charlotte er uddannet cand. agro fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1990 og fik i 1994 sin PhD i Biokemi ved Kemisk Institut her. Hun var i 1994 – 2002 tilknyttet en række forskningsprojekter og blev i 2002 ansat som lektor i Biokemi ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København.

Fra 2008 til 2012 var hun studieleder for bacheloruddannelsen Naturressourcer og fra 2012 viceinstitutleder for undervisning.

Primære forskningsområder

Proteiner, lipider og kulhydrater (fibre og oligosaccharider) og deres egenskaber og effekt i forhold til fødevarer og fødevarekvalitet.

Nye metoder baseret på High Performance Capillary Electrophoresis (HPCE) til brug af karakterisering af naturlige komponenter i fødevarer.

Analytiske metoder, herunder kromatografi metoder som ion-udveksling, fastfaseekstraktion og gelfiltrering (FPLC og lavtrykskromatografi), affinitetskromatografi, isoelektrisk fokusering, SDS-PAGE og væskeekstraktion. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Ansvarlig for BSc. kurset ‘Biokemi 1’ (7,5 ECTS), Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab.

ID: 4224479