Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Annemarie Olsen

Annemarie Olsen

Lektor

Jeg arbejder på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Fødevarevidenskab i afsnittet for Design og Forbrugeradfærd. Jeg arbejder med forskellige typer af forskning relateret til menneskers spiseadfærd, primært med fokus på børn. Hovedemner er forskellige interventionsstrategier til at ændre smagspræferencer i en sundere retning, og undersøge hvordan kontekstuelle faktorer påvirker både vores valg af fødevarer samt de mængder, der spises.  Jeg underviser og vejleder studerende på alle akademiske niveauer, og jeg er studieleder for kandidatuddannelsen i Fødevareinnovation og Sundhed (tidligere kaldet Gastronomi og Sundhed).

Primære forskningsområder

  • Sensorik
  • Forbrugervidenskab
  • Fødevarevalg og accept
  • Børns smagspræferencer

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Determinants of Food Consumption (kandidatkursus).
  • Vejledning indenfor området sensorik og forbrugervidenskab (bachelorprojekter, specialeprojekter, og projekter udenfor kursusregi).

ID: 4234166