Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Anne Nordmark Murmann

Anne Nordmark Murmann

Ph.d. stipendiat

Mit hoved forskningsområde er, at undersøge nye systemmer til at forhindre oxidation i øl, med fokus på proteinafledte thiolers antioxidative rolle i øl. Formålet med forksningen er, at øge smagsstabilitet af øl.

Projekttitel:

”New defence systems against beer oxidation”

Analyser:

  • Thiol og sulfit kvantificering gennem fluorescens målinger med HPLC.
  • Protein fældninger efterfulgt af SDS-PAGE.
  • HPLC metode optimering til detektering og kvantificering af thiolgrupper.
  • Laboratoriefermenteringer med specifikke gærstammer.

 

Primære forskningsområder

  • Afdækning om proteinafledte thioler i øl er protein- eller peptidbundet.
  • Sulfits evne til at reducere oxiderede thioler.
  • Thioredoxins evne til at reducere oxiderede thioler.
  • Optimering af HPLC metode til at påvise, adskille og kvantificere forskellige thiolforbindelser i øl.

ID: 84103001