Ansatte – Københavns Universitet

FOOD > Ansatte

Keld Ejdrup Markedal

Keld Ejdrup Markedal

Lektor

  • Ingredient and Dairy Technology

    Rolighedsvej 30, 1958 Frb. C, Højhus 71, Bygning: 71-5-T530

    Telefon: +45 35 33 24 61Mobil: +45 31 10 34 40

Med udgangspunkt i biokemisk analyse og karakterisering af kostfibre og kostfiber-bundne stoffer har min forskning gennem de seneste år i stadig stigende grad omhandlet såkaldt bio-raffinering.

Bio-raffinering udnytter biokemisk og naturprodukt-kemisk viden til optimeret udnyttelse af forskellige former for råvarer, så kvalitet og produktporteføljen optimeres på en måde, der øger værdien af produktionen, minimerer restfraktionerne og samtidig reducerer en eventuel miljøbelastning. En af de vigtigste parametre har vist sig at være udvaskning og fjernelse af stoffer, som har negativ indvirkning på fordøjelse og velvære.

Som eksempel på et sådan projekt kan nævnes en række projekter jeg har indgået i, hvor jeg har fokuseret på at finde metoder til nem og billig fremstilling af høj-værdi proteiner og kostfibre fra en række landbrugsafgrøder som raps, lupin, hestebønne, ært og kartofler. Arbejdet har udmøntet sig i en række patentansøgninger.

I øjeblikket arbejder jeg med udvikling af en op-skalleret proces baseret på ’mimimal processering’, og som muliggør en industriel produktion af danskdyrket økologisk protein og fibre til fødevarer. 

Mulige interessekonflikter

Medejer af Simasoe ApS, som er en KU spin-out virksomhed, der kommercialiserer og sub-licenserer dele af KU patenter omhandlende oprensning af plantekomponenter til brug bl.a. som foder- og fødevareingredienser, til virksomheder primært indenfor stivelsesindustrien. Simasoe ApS fungerer som holdingselskab der ejer driftsselskabet Bioptimate ApS, hvor jeg sidder i direktionen (CEO) og i bestyrelsen som alm. bestyrelsesmedlem.

ID: 32032255